Analiza Techniczna

Analiza techniczna jest badaniem danych historycznych i wykresów, aby inwestorzy mogli wykonywać dobrze przemyślane ruchy na rynku.

Pamiętaj, że nie zawsze można polegać na poprzednich zdarzeniach, oceniając przyszłość.

Trendy na rynku forex

Są trzy podstawowe typy trendów:

    1. Krótkotrwały
    2. Pośredni
    3. Długotrwały

Na początku należy zdecydować się jakim jest się typem inwestora. Musisz postanowić czy chcesz pozostawiać pozycje otwarte przez długi czas, czy kupować i sprzedawać w krótkich terminach. Ta decyzja określi których wykresów powinieneś używać. Inwestorzy krótkoterminowi lub Ci, którzy wykonują inwestycje krótkoterminowe używają dziennych i pośrednich wykresów częściej niż inwestorzy, którzy pozostawia otwarte przez dłuższy czas.

Poziomy wsparcia i oporu

Jeżeli poziom wsparcia był niski i poziom oporu był poprzedniego dnia w szczycie, po tym jak poziom oporu zostanie przełamany, zostanie poziomem wsparcia do momentu, kiedy instrument, w który inwestujesz znów straci na wartości. Kiedy kurs instrumentu spadnie i przełamie trend wsparcia, wtedy on powstaje nowym dołkiem. Podobnie w sytuacji odwrotnej, jeśli kurs instrumentu wzrasta i przekracza poziom oporu, wtedy powstaje nowy szczyt.

Korekty

Korekty są wyrażone w procentach. Podczas któregokolwiek dnia handlowego, instrument który obserwujesz lub w który inwestujesz, zwykle osiągnie powtórnie poziom inwestycji z poprzedniego dnia, zarówno gdyby ceny instrumentu wzrosty jak i zmalały. Najczęstszym używanym jest 50%. Używamy także poziomów 1/3, 38% i 2/3.

Linie trendu

TNajłatwiejszym sposobem, żeby rozpocząć Twoją analizę jest poprzez naukę i wykorzystanie linii trendu. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to przeprowadzenie prostej linii, która będzie łączyć dwa niże z rzędu. Dla tej linii, która będzie spadać, połącz dwa proste szczyty. Zazwyczaj zwrócisz uwagę, że rynek (cena) powróci w kierunku linii trendu przed jego wznowieniem. Trend się kończy, kiedy cena przełamuje jego linię. Linia trendu jest bardziej sprawdzona i ważniejsza, gdy jest dłuższa. Zauważ, że linia trendu obowiązuje gdy rynek dotknie ją 3 razy.

średnie ruchome

Średnie ruchome służą do sprawdzania sygnałów transakcyjnych. Te średnie mówią, kiedy istniejący trend jest ciągle w gdzie. Uwaga: średnie ruchome nie przewidują zmian trendów. Inwestorzy zazwyczaj używają dwóch średnich ruchomych. Ruchy ponad i poniżej średnich 20 i 40 dni są szczególnie popularne. Średnie 5 i 20 dni są popularne głównie wśród tych, którzy inwestują szybko.

Oscylatory

Aby ustalić stany nadwyżki kupna lub sprzedaży na rynku, najczęściej używane są oscylatory. Narzędzie to często ostrzega inwestora, że rynek wzrósł lub spadł zbyt skrajnie i zmiana jest nieuchronna. Wskaźnik Względnej Siły (RSI) i Oscylator Stochastyczny są najbardziej popularnymi oscylatorami używanymi przez inwestorów. Obecnie ich parametry wynoszą od 0 do 100. RSI wskazuje, że jeżeli parametr wynosi powyżej 70, to występuje nadwyżka kupna. Jeżeli parametr jest poniżej 30, występuje nadwyżka sprzedaży. Dla Oscylatorów Stochastycznych parametr nadwyżki kupna wynosi 80, a nadwyżki sprzedaży 20.