Co sprawia, że obrót indeksami jest tak popularny?

Obrót indeksami to zbalansowany sposób prowadzenia obrotu na głównych rynkach finansowych świata bez potrzeby analizowania wyników akcji poszczególnych spółek.

Obrót indeksami online

Obrót indeksami online to wspaniały sposób na spekulowanie na głównych rynkach finansowych świata i bycie na bieżąco z najważniejszymi rynkami akcji. Indeksy to finansowe instrumenty pochodne które są obliczane jako średnia ważona cen akcji spółek osiągających najlepsze wyniki na giełdzie.

Rozpocznij obrót indeksami akcyjnymi z całego świata i zapewnij sobie korzyści płynące z prowadzenia obrotu z regulowanym brokerem – zdobywcą nagród!

Obrót indeksami akcyjnymi z AvaTrade

AvaTrade oferuje jeden z najbogatszych asortymentów indeksów akcyjnych spośród wszystkich brokerów internetowych, dotyczący rynków z całego świata. Dołącz do AvaTrade i rozpocznij obrót z konkurencyjnymi spreadami, dźwignią finansową i szybką realizacją zleceń, na której można polegać.

Co to są indeksy?

Kontrakty CFD na indeksy akcyjne to instrumenty finansowe odzwierciedlające wartość spółek notowanych na giełdzie. Jednym z najważniejszych indeksów jest S&P 500, który odzwierciedla łączną wartość 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach papierów wartościowych. Jeśli łączna wartość akcji tych spółek pójdzie w górę, wycena S&P 500 również pójdzie w górę.

Istnieją także indeksy odzwierciedlające wartość mniejszych spółek notowanych na NYSE, takie jak indeks Russell 2000, oraz indeksy różnych giełd na całym świecie, od chińskiego China A50 i japońskiego NIKKEI po niemiecki DAX i holenderski AEX.

Indeksy akcyjne na rynkach finansowych

Indeksy akcyjne śledzą i mierzą poszczególne koszyki powiązanych akcji. Wobec akcji tysięcy spółek stanowiących przedmiot obrotu na głównych giełdach, indeksy zapewniają inwestorom precyzyjny i efektywny sposób wiarygodnego śledzenia ogólnego sentymentu rynkowego oraz punkt odniesienia dla indywidualnych portfeli akcji.

Przewaga obrotu indeksami nad obrotem akcjami pojedynczych spółek i wykorzystywania ich w pasywnych strategiach inwestycyjnych polega na tym, że oferują one ekspozycję na całą branżę. Inwestorzy nie muszą prowadzić dogłębnych analiz sprawozdań poszczególnych spółek; wystarczy, że przyjmą pozycję byczą lub niedźwiedzią, w zależności od ogólnego sentymentu rynkowego. Ponadto, zmiany cen indeksów są o wiele bardziej płynne, ponieważ akcje jednej spółki nie mogą wywołać skrajnego wzrostu cen. W sposób naturalny sprawia to, że obrót indeksami charakteryzuje się mniejszą zmiennością kursów.

Mimo to, ze względu na wolumen działań na akcjach pojedynczych spółek, indeksy oferują inwestorom wystarczającą zmienność kursów oraz liczne okazje na zawarcie zyskownych transakcji. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów dziennych i inwestorów śledzących zmiany cen wynikające z publikacji nowych informacji, ponieważ indeksy często odzwierciedlają szerokie skutki gospodarcze zmian zarówno politycznych, jak i ekonomicznych.

Inwestorom, których charakteryzuje awersja do ryzyka, i inwestorom długoterminowym indeksy umożliwiają prostą i skuteczną dywersyfikację. Zamiast inwestycji w akcje kilku spółek, gdzie ryzyko ulega zwielokrotnieniu, jednostki uczestnictwa funduszy ETF oparte na indeksach oferują ekspozycję na cały rynek akcji, jednocześnie obniżając ryzyko niekorzystnego wpływu wyników jednej spółki na cały portfel inwestycyjny.

Aktualne wiodące indeksy

Wybór 20 indeksów dokonany przez AvaTrade obejmuje najpopularniejsze obecnie indeksy w branży:

  • US500 – Wartość US500, opartego na Standard & Poor 500, wynika z cen akcji 500 największych spółek amerykańskich
  • US30 – Oparty na indeksie Dow Jones, który stanowi średnią ważoną cenę akcji najważniejszych spółek notowanych na NASDAQ i New York Stock Exchange (NYSE)
  • US_Tech100 – Ten kontrakt jest oparty na indeksie NASDAQ 100, który odzwierciedla wartość 100 niefinansowych spółek notowanych na NASDAQ
  • FTSE 100 – Indeks FTSE 100 grupuje 100 największych brytyjskich spółek akcyjnych
  • DJ EURO STOXX 50 – Indeks Euro Stoxx 50 odzwierciedla wartość akcji 50 największych spółek europejskich
  • Szczegółowe informacje na temat pełnego zakresu oferowanych indeksów, w tym spreadów, godzin obrotu i wielkości lota, znajdziesz w zakładce Warunki obrotu.

Dlaczego warto obracać kontraktami CFD?

Obrót kontraktami CFD na indeksy oferuje inwestorom wiele korzyści. Obrót kontraktami CFD (kontraktami na różnice kursowe) umożliwia kupowanie lub sprzedawanie instrumentów finansowych bez faktycznego posiadania instrumentu bazowego. Mogą to być towary, akcje lub w przypadku kontraktów CFD na indeksy akcyjne – wartość indeksów bazowych.

Inwestor może złożyć zlecenie kupna np. na CAC-40 Jeśli wycena indeksu pójdzie w górę, sprzedając instrument zarobi różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Jeśli wycena pójdzie w dół, inwestor pokryje różnicę.

Ponieważ inwestor nigdy nie jest właścicielem instrumentu, koszty są o wiele niższe i nie ma ograniczeń co do zajmowania pozycji krótkich, a wartość inwestycji można podwyższyć nawet w skali 400:1.

Jak AvaTrade może Ci pomóc?

Możesz odwiedzić sekcję edukacyjną, aby dowiedzieć się więcej na temat kontraktów CFD. Odwiedź Sharp Trader, nasz portal edukacyjny dla kompleksowego obrotu online.Nadal masz wątpliwości? Sprawdź, jakie opinie o AvaTrade mają nasi klienci!

Wybierz AvaTrade na swojego brokera CFD i ciesz się korzyściami z obrotu z regulowanym brokerem - zdobywcą nagród!

Najczęściej zadawane pytania na temat indeksów

Jak działa indeks akcyjny?

Indeks akcyjny to wskaźnik finansowy, który mierzy wyniki koszyka akcji spółek notowanych na danej giełdzie papierów wartościowych. Przykładowo, indeks S&P 500 obejmuje 500 najważniejszych spółek o najwyższej wartości rynkowej notowanych na NYSE. Zazwyczaj, akcjom każdej spółki przypisuje się średnią ważoną w indeksie w odniesieniu do jej kapitalizacji rynkowej, która decyduje o poziomie wpływu na wycenę indeksu. Cenę indeksu akcyjnego oblicza się na podstawie aktualnych cen akcji notowanych spółek, a wszelkie wahania cen akcji wpływają na cenę indeksu stosownie do przypisanej im wagi.

Dlaczego indeks akcyjny jest ważny?

Indeks akcyjny często odzwierciedla określony wycinek giełdy, taki jak spółki o najwyższej wartości, lub określony sektor, taki jak sektor finansowy. Indeksy umożliwiają inwestorom dokonywanie pomiaru kondycji spółek i wyników działalności gospodarczej. Pomagają także w wykrywaniu trendów długoterminowych w celu szacowania zwrotów z inwestycji i identyfikowania nowych okazji. Zazwyczaj, indeksy akcyjne są bardziej stabilne i przewidywalne; z tego względu wielu inwestorów dziennych preferuje kupno i sprzedaż indeksowych kontraktów CFD, aby korzystać ze stabilnych trendów i unikać zwielokrotnionego ryzyka związanego z obrotem akcjami pojedynczych spółek.

Który indeks akcyjny jest najlepszym wskaźnikiem?

Każdy indeks akcyjny służy jako wskaźnik finansowy dla innej części rynku. Inwestorzy dzienni mogą preferować indeks związany z dystrybucją rynków i krajów w portfelu. Przykładowo, na rynkach amerykańskich NASDAQ Financial-100 grupuje spółki finansowe notowane na NASDAQ Stock Exchange, podczas gdy S&P SmallCap 600 mierzy wyniki segmentu spółek o niskiej kapitalizacji notowanych na NYSE. Jednakże, jeśli preferujesz obrót akcjami spółek europejskich niemiecki DAX 30 lub francuski CAC 40 mogą okazać się lepszymi wskaźnikami i lepszą opcją dla Twojego portfela inwestycyjnego.

Jaki jest najlepszy sposób analizy indeksu akcyjnego?

Wszystkie indeksy akcyjne nieznacznie różnią się od siebie, dlatego konieczna jest analiza szczegółowych danych indeksu, takich jak komponenty, wagi, obliczenia i godziny obrotu. Zasadniczo, czynniki, które mogą wpływać na ceny akcji, takie jak raporty o zyskach, lub na reprezentowane sektory, takie jak nowe regulacje, wywierają duży wpływ na indeks. Dane ekonomiczne, takie jak PKB, również mogą wpływać na cenę indeksu poprzez wpływ na walutę wyceny. Pod względem technicznym stosunkowa stabilność trendów sprawia, że poziomy wsparcia i oporu są wiarygodnymi wskaźnikami dla celów cenowych i punktów zwrotnych.

chatbot