Wskaźniki Ekonomiczne

Rozpoznaj istotne wskaźniki dla każdego kraju i naucz się przewidywać ruchy walut.

Wskaźniki Ekonomiczne
Poziomy

Co to jest wskaźnik makroekonomiczny?

Wskaźnik makroekonomiczny to oświadczenie ekonomiczne kraju na temat jego zdrowia gospodarczego. Przykładem jest oświadczenie o PKB lub o wskaźnikach inflacji z danego kwartału w roku.

Wskaźników makroekonomicznych jest tak wiele, że podstawą dla inwestorów online jest zapamiętanie, które z nich pomogą ich portfoliu i potem wpłyną na instrumenty, w które inwestują.

Ten dział dostarcza informacji o światowych wskaźnikach gospodarczych.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy je w łatwe do zrozumienia kategorie. Wskaźniki dotyczące gospodarki Stanów Zjednoczonych pokrywają wszystko od poziomu inflacji do przyrostu naturalnego. Dział o wskaźnikach europejskich pozwoli naszym klientom inwestującym w instrumenty UE uzyskać dostęp do najświeższych wiadomości z UE, a sekcja o wskaźnikach azjatyckich koncentruje się na najświeższych wiadomościach z Chin, Japonii i z krajów leżących nad Pacyfikiem.

Wyświetl kalendarz makroekonomiczny, aby zobaczyć nadchodzące wydarzenia ekonomiczne.

chatbot