GLOBAL
EU

Experienced trader Account

Doświadczony klient detaliczny

Doświadczony klient detaliczny – kto to taki?

Zgodnie z Decyzją KNF DAS.456.2.2019 doświadczony klient detaliczny to taki, który ma siedzibę w Polsce i posiada wymagane doświadczenie oraz wiedzę dotyczące instrumentów pochodnych. Spełnienie kryteriów należy wykazać w odpowiednim wniosku. Jeżeli zostanie on przyjęty, skutkuje to nadaniem statusu doświadczonego klienta detalicznego, co przekłada się na wymierne korzyści w warunkach handlu określonymi instrumentami finansowymi.

Status klienta doświadczonego wypełnia lukę między typowym klientem detalicznym a profesjonalnym. Przejawia się to między innymi w możliwościach zastosowania w obrocie niektórymi parami walut czy indeksami giełdowymi dźwigni finansowej na poziomie 1:100. Dla klienta detalicznego ograniczenie w tym przypadku wynosi 1:30, dla profesjonalnego zaś – 1:200. Istotne różnice zachodzą też w wysokości początkowej wartości depozytu zabezpieczającego.

chatbot