Dokumenty prawne

Kliknij na odnośny link PDF, aby pobrać dany dokument.

Warunki Pobierz PDF
Ostrzeżenie o ryzyku Pobierz PDF
Warunki użytkowania Pobierz PDF
Polityka prywatności Pobierz PDF
Warunki Pobierz PDF
Ostrzeżenie o ryzyku Pobierz PDF
Polityka prywatności Pobierz PDF
Procedura rozpatrywania skarg Pobierz PDF
Polityka w zakresie konfliktów interesów  Pobierz PDF
Informacje wymagane przez filar III Pobierz PDF
Kluczowe informacje o aktywach klientów Pobierz PDF
Realizacja zleceń Pobierz PDF
RTS 27 – 2018 Q1 Pobierz plik
RTS 27 – 2018 Q2 Pobierz plik
RTS 27 – 2018 Q3 Pobierz plik
RTS 27 – 2018 Q4 Pobierz PDF
RTS 27 – 2019 Q1 Pobierz PDF
RTS 27 – 2019 Q2 Pobierz PDF
RTS 28 – 2018 Pobierz PDF
RTS 28 - 2019 Pobierz PDF
Dokument zawierający kluczowe informacje Pobierz PDF
Warunki Pobierz PDF
Ostrzeżenie o ryzyku Pobierz PDF
Polityka prywatności Pobierz PDF
Przewodnik po usługach finansowych Pobierz PDF
Informacja o produktach Pobierz PDF
Warunki Pobierz PDF
Informacja o finansowych usługach doradczych i usługach pośrednictwa Pobierz PDF
Ostrzeżenie o ryzyku Pobierz PDF
Polityka prywatności Pobierz PDF
Polityka plików cookie Pobierz PDF
Polityka plików cookie Pobierz PDF
Polityka plików cookie Pobierz PDF
Polityka plików cookie Pobierz PDF
Formularz Skargi Pobierz PDF