Co to jest Forex?

Czym jest rynek Forex?

 

Czym jest rynek Forex?

Rynek wymiany obcych walut, częściej określany jako Forex lub FX, pozwala traderom kupować oraz sprzedawać waluty obce. Dokonując trafnych ocen zmian kursów, mogą oni pomnażać swój kapitał. Rynek Forex przyciąga zarówno doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Jest to największy rynek na świecie, przewyższający wolumenem obrotu giełdę papierów wartościowych oraz inne rynki inwestycyjne, co zapewnia mu wysoką płynność.

Rynek Forex: co to są pary walutowe?

Na świecie istnieją tysiące walut, a każda z nich oznaczana jest trzyliterowym symbolem. Przykładowo amerykański dolar reprezentowany jest poprzez symbol USD, Euro oznaczane jest jako EUR, frank szwajcarski to CHF, a funt brytyjski określany jest skrótem GBP.

Kiedy waluty zostaną zestawione z innymi walutami, stają się parą walutową. Przykładowo GBP zestawiony z USD tworzy parę GBP/USD. Para walutowa wyrażana jest jako współczynnik wartości dwóch walut bazowych, więc jeśli GBP się umocni w stosunku do USD, to wartość USD spadnie w stosunku do GBP.

Waluty są podzielone na trzy podstawowe kategorie – główne pary walutowe (Majors), drugorzędne pary walutowe (Minors) oraz egzotyczne pary walutowe (Exotics)

Do głównych par walutowych należą waluty najsilniejszych na świecie gospodarek – USA, Japonia, UK, Eurozone (strefa euro), Kanada, Australia, Szwajcaria, Nowa Zelandia. W szczególności warto tutaj wymienić EUR/USD, USD/JPY, GPB/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD oraz NZD/USD.

Drugorzędne pary to waluty o znacznie mniejszym wpływie na światowy handel, czyli między innymi EUR/GBP, GBP/JPY, czy EUR/CHF.

Parami egzotycznymi określa się waluty, które posiadają marginalny wpływ na globalną gospodarkę. Zalicza się do nich takie pary jak USD/PLN, EUR/PLN, PLN/CZK, EUR/TRY, USD/RUB i wiele więcej.

Rynek Forex

Każdego dnia na Forexie obracanych jest prawie 6 bilionów dolarów, co czyni go rynkiem o największej płynności na świecie. Dzięki temu każdy jego uczestnik może kupić niemal dowolną walutę obcą w praktycznie nielimitowanych wolumenach, w godzinach, w których otwarty jest rynek Forex. Przez wolumen należy rozumieć ilość danego aktywa – w tym przypadku waluty.

Handel na FX możliwy jest przez 24 godziny, 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Obrót walutami zaczyna się od otwarcia rynku w Australii, następnie w Azji, potem w Europie, a ostatecznie w Stanach Zjednoczonych. Jedynym rynkiem działającym również w weekendy jest rynek kryptowalutowy.

Obrót na rynku walutowym zaczyna się w okresie letnim w niedzielę o 21:00 czasu GMT, a kończy w piątek o 21:00 czasu GMT. W sezonie zimowym dochodzi do przesunięcia o jedną godzinę – początek obrotu ma miejsce o 22:00 w niedzielę, a koniec analogicznie o 22:00 w piątek. Dzięki temu, korzystając z rynku Forex, zawsze można znaleźć kupca lub sprzedawcę danej waluty.

Podstawowe pojęcia związane z obrotem walutami na Forex

Najczęściej rozgrywaną parą na rynku Forex jest Euro skorelowane z amerykańskim dolarem – w skrócie EUR/USD. Waluta po lewej stronie jest walutą bazową, a ta, którą zamierzasz kupić lub sprzedać, to waluta kwotowana, która zostanie wykorzystana do zawarcia transakcji.

W przypadku, gdy kurs pary walutowej rośnie, oznacza to, że waluta bazowa staje się silniejsza niż waluta kwotowana. Gdy kurs spada, silniejsza staje się waluta kwotowana, kosztem waluty bazowej.

Każda para walutowa posiada dwie ceny – cenę sprzedaży waluty bazowej (ask) oraz cenę zakupu (bid). Różnica pomiędzy tymi wartościami określana jest jako spread i reprezentuje kwotę, jaką broker pobiera od klienta za otwarcie pozycji. Im częściej dana para walutowa jest obracana na rynku przez jego uczestników, tym większą ma ona płynność, a co za tym idzie, jej spread będzie mniejszy. Analogicznie, im mniej popularna jest para, tym większej zmienności będzie podlegać spread. W skrócie – zmniejszona płynność = większy spread.

Wycena pary walutowej zazwyczaj wyrażana jest w formie zapisu uwzględniającego 4 cyfry po przecinku. Przykładowo dla pary EUR/USD zakup każdego Euro kosztować będzie 1,2356 dolara. Każda zmiana wartości waluty będzie widoczna jako czwarta cyfra po przecinku, czyli jednostka znana jako pip. Spread również będzie prezentowany przy pomocy pipsów.

Skoro wiesz już, co to Forex, czas na wyjaśnienie kilku kolejnych ważnych pojęć, takich jak otwarcie pozycji długiej oraz pozycji krótkiej – odpowiadają one odpowiednio nabyciu oraz sprzedaży. Trader, który uważa, że rynek będzie zwyżkować, nazywany jest „bykiem”. Z kolei osoba, która wyraża negatywny pogląd na kondycję rynku, nazywana jest „niedźwiedziem”.

Analogicznie określenia: „byczy rynek” oraz „niedźwiedzi rynek” są wykorzystywane do określania ogólnego kierunku, w którym zmierza rynek. Byczy rynek zwyżkuje, podczas gdy niedźwiedzi traci na wartości.

Doświadczeni inwestorzy dopasowują swoje strategie do trendów rynkowych, z uwagą śledząc wszystkie ważne wydarzenia mające wpływ na rynki finansowe. Poprawia to rzetelność prognoz szacujących, jak zachowa się rynek, i tym samym zwiększa szansę na wygenerowanie zysku. Należy jednak pamiętać, że całkowite wyeliminowanie strat nie jest możliwe, dlatego też nigdy nie powinno się inwestować kwoty przekraczającej tolerancję straty.

W przeszłości trader chcący zawrzeć transakcję musiał zadzwonić do swojego brokera i telefonicznie przekazać mu polecenia. Dzisiaj jednak wszystkie transakcje zawierane są przez samego klienta przy pomocy internetowej platformy tradingowej. Z wielu takich platform można korzystać przy pomocy przeglądarki internetowej, smartfonu lub tabletu. Jako trader powinieneś wypracować swoją strategię, a następnie znaleźć platformę brokerską, która umożliwi Ci wprowadzenie jej w życie.

Rynek Forex – co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa, zwana również lewarem, jest narzędziem, które umożliwia inwestorowi otwarcie większej pozycji, niż wynosi faktycznie posiadany przez niego kapitał. Należy jednak pamiętać, że zarówno zyski, jak i straty mnożone są przez wielkość zastosowanej dźwigni finansowej, dlatego też niezbędne jest wdrożenie odpowiednich technik zarządzania ryzykiem.

Co wpływa na rynki Forex?

Rynek Forex charakteryzuje się wysoką płynnością, którą dodatkowo podnosi naturalny popyt oraz podaż na waluty obce. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na daną walutę jej cena powinna wzrosnąć.

Ważne są także wydarzenia rozgrywające się na światowych rynkach, takie jak oficjalne publikacje oraz raporty publikowane przez banki centralne lub inne instytucje finansowe dotyczące między innymi stopy bezrobocia, danych dotyczących produkcji, nawyków konsumenckich lub innych ważnych z ekonomicznego punktu widzenia liczb. Przykładowo malejące bezrobocie jest oznaką silnej gospodarki – daje tym samym nadzieję na wzmocnienie się kursu waluty używanej w danym kraju.

Jeśli oficjalne publikacje przewyższą oczekiwania inwestorów, to prawdopodobnie zaowocują umocnieniem się dotyczącego ich aktywa. Jeśli jednak dane okażą się być gorsze od oczekiwań, to rozczarowani inwestorzy będą wyprzedawać część swoich portfeli inwestycyjnych. Należy również pamiętać, że pewne szczególnie ważne informacje rynkowe mogą wpływać na kilka różnych walut lub aktywów. Daty wielu ważnych publikacji znajdziesz w kalendarzu makroekonomicznym.

Na kurs walut handlowanych na rynku Forex ma również wpływ wiele innych czynników, takich jak polityczna i ekonomiczna stabilizacja czy polityka pieniężna danych państw. Jednakże w uwagi na natychmiastowy charakter transakcji walutowych bardzo duży wpływ na zmiany kursów ma spekulacja. Jeśli inwestorzy spekulują, że z pewnego powodu lub w wyniku pewnego wydarzenia nastąpi wzmocnienie lub osłabienie waluty, dokonają kupna lub sprzedaży, co zmienia kurs waluty, gdyż zmienia się podaż i popyt na tę walutę na rynku. Im więcej osób będzie wierzyć, że pojawi się pewien trend, tym większy będzie on miał wpływ na ceny. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to transakcji na rynku bazowym – obracając instrumentami pochodnymi na walutach, takimi jak kontrakty na różnice (CFD) inwestorzy nie mają bezpośredniego wpływu na kurs walut.

Przykład

Wróćmy do jednej z najpopularniejszych par – EUR/USD. Po zalogowaniu się na platformę trader sprawdza ceny ask oraz bid – na potrzeby tego przykładu będą one wynosić odpowiednio 1,2356 oraz 1,2359 (bid). Ich różnica wynosi 3 pipsy i można traktować ją jako prowizję brokera. Jeśli trader uważa, ze wartość Euro wzrośnie, to kliknie przycisk „kup”. Następnie zostanie poproszony o wybranie ilości – powiedzmy 10,000 jednostek. Łączny koszt zakupu wyniesie 12,356$. Jeśli cena Euro wzrośnie o 14 pipsów do 1,2370, to trader na całej transakcji zarobi 10$. W przypadku zastosowania dźwigni 1:10, jego zarobek wyniósłby 100$.

Dlaczego warto inwestować na Forexie z AvaTrade?

Dowiedziałeś się, co to jest rynek Forex, ale jeśli sam chcesz inwestować, nie powinien poprzestawać na wiedzy teoretycznej. Potrzebna jest Ci również platforma, na której zaczniesz trenować różne strategie. W AvaTrade wierzymy, że warto dbać o relację z klientem, dlatego też zapewniamy pełne wsparcie, zaawansowaną, lecz przyjazną w obsłudze platformę tradingową, a także unikalne narzędzie pozwalające ograniczać ryzyko, jakim jest AvaProtect. Pamiętaj jednak, że rynek Forex nie gwarantuje uzyskania zarobku, a także naraża Cię na ryzyko utraty Twoich środków. Nigdy nie inwestuj środków, których nie możesz stracić.

Możesz także skorzystać z naszej sekcji edukacyjnej. Znajdziesz tam szereg poradników, filmów szkoleniowych oraz narzędzi, które ułatwią Ci działanie na różnych rynkach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obrót walutami może wydawać się skomplikowany, ale mamy nadzieję, że dzięki naszym materiałom zwiększysz swoją wiedzę na ten temat i z czasem poczujesz się gotowy do tego, aby rozpocząć przygodę z tradingiem.

Dołącz do AvaTrade i korzystaj z najlepszego brokera FX!

Co to jest forex – najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest Forex?

  Forex jest zdecentralizowaną giełdą walutową, dostępną na całym świecie. Handel na tym rynku odbywa się w systemie obrotu pozagiełdowego (over-the-counter – OTC). Oznacza to, że nie można tutaj wyróżnić jednej centralnej lokalizacji, a wymiana walut odbywa się w systemie ciągłym na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Większość traderów tak naprawdę nie jest zainteresowana faktycznym posiadaniem walut obcych, dlatego też obracają oni derywatami, które pozwalają zarabiać na różnicach cen, bez konieczności posiadania aktywów bazowych.

   
 • Podział rynków Forex?

  Handel na rynku Forex odbywa się na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest rynek spot, na którym po zawarciu transakcji dokonywana jest fizyczna wymiana walut. Uczestnikami rynku spot są głównie banki oraz duże instytucje. Brokerzy tacy jak AvaTrade zapewniają swoim klientom możliwość handlu przy pomocy derywatów opartych o rynek spot. Kolejnym rodzajem obrotu na Forexie jest rynek forward. Jest on miejscem zawierania transakcji dotyczących zakupu określonej ilości waluty, po określonej cenie i w określonym czasie. Obrót walutami na Forexie może być także realizowany przy pomocy kontraktów futures. Handel wygląda podobnie do rynku forward, jednak kontrakty futures ze względu na swoją specyfikę podlegają obrotowi na giełdach./p>

   
 • Czy inwestowanie na Forexie jest dobrym pomysłem?

  Z giełdy Forex korzystają miliony traderów na całym świecie. Ich liczba to najlepszy dowód na to, że Forex jest sprawdzonym narzędziem do inwestowania. Wśród pozytywnych opinii można również znaleźć pochwały dotyczące niskiego progu wejścia, możliwości obrotu 24 godziny na dobę, a także wysoki poziom regulacji prawnych, które zwiększają bezpieczeństwo handlu na Forexie. Pamiętaj jednak, że handel na Forexie zawsze wiąże się z ryzykiem – nigdy nie ma gwarancji zwrotu z inwestycji.