Czym jest Forex?

Zanim rozpoczniesz przygodę z rynkiem Forex, sprawdź na czym polega jego specyfika. Poczytaj o świecie wymianie walut i wejdź na rynek z większą pewnością siebie.


Co to jest Forex?

Jeśli podczas podróży wymieniasz pieniądze na lokalną walutę lub kupujesz online w walucie innej niż Twoja – uczestniczysz w rynku Forex.

Oficjalna definicja Forex brzmi następująco: wymiana walut (foreign exchange), inaczej Forex lub FX, odnosi się do wymiany jednej waluty na inną.

Rynek Forex wpływa na wiele aspektów naszego życia, takich jak ceny paliwa, żywności, towarów importowanych, podróży i nie tylko. Co ciekawe, wymiana zachodzi praktycznie bez naszej – czyli konsumentów – ingerencji.

Otwórz konto w AvaTrade, aby bez przeszkód działać na rynku Forex.

Jesteśmy regulowanym i wielokrotnie nagradzanym brokerem.


Czym jest rynek Forex?

Rynek Forex jest globalnym, zdecentralizowanym rynkiem, na którym odbywa się wymiana walut. W przeciwieństwie do rynku akcji, nie ma tu scentralizowanej giełdy lub pojedynczego podmiotu, który umożliwiałby wymianę walut.

Forex jest prowadzony w wolnym obrocie (Over The Counter – OTC) za pośrednictwem sieci banków w głównych centrach finansowych na całym świecie. Ceny Forex zmieniają się z sekundy na sekundę. Efektywną wymianę walut ułatwiają sieci komputerowe.

Forex Trading Sessions Explained

Forex jest aktywny 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu ze względu na nakładające się strefy czasowe czterech głównych centrów finansowych:

 • Nowego Jorku
 • Tokio
 • Sydney
 • Londynu

Jak działa handel na rynku Forex?

Struktura pary walutowej

Handel na rynku Forex polega na jednoczesnym kupnie danej waluty i sprzedaży innej, czyli wymianie jednej waluty na drugą.

Kiedy zaczniesz handlować na rynku Forex, zauważysz, że ceny są kwotowane w oparciu dwie waluty, nazywane walutą bazową i walutą kwotowaną. Są to tzw. pary walutowe zapisywane się w ten sposób: EURUSD lub z wykorzystaniem ukośnika: EUR/USD.

Rodzaje par walutowych

Istnieją trzy najważniejsze rodzaje par walutowych, które są przedmiotem obrotu na rynku Forex:

 • Główne pary walutowe (Majors) - na świecie istnieje osiem głównych walut i tylko siedem głównych par walutowych. Wynika to z faktu, że wszystkie główne pary walutowe wykorzystują USD jako walutę bazową lub kwotowaną.
 • Pomniejsze pary walutowe/krzyżowe (Minors) - pary krzyżowe to kombinacje głównych walut, które nie zawierają USD jako waluty bazowej lub kwotowanej.
 • Pary egzotyczne (Exotics) - egzotyki to pary, które składają się z jednej głównej waluty i waluty z kraju wschodzącego.

Forex Pairs Types Explained

Terminologia handlu na rynku Forex

Oto kilka terminów, które warto znać, rozpoczynając handel na rynku Forex:

Forex Pair Structure Explained

 1. EURUSDreprezentuje parę walutową euro/dolar amerykański.
  Pierwsza waluta (EUR) jest walutą bazową.
  Druga waluta (USD) jest walutą kwotowaną.
 2. Pips -pips to najmniejsza zmiana ceny pary walutowej. Jeżeli cena EURUSD zmieni się z 1,1000 do 1,1001, można powiedzieć, że zmieniła się o jeden pips.
 3. Ceny Bid/Ask - zawsze podawane są dwie ceny (kupna i sprzedaży), które znane są jako kwotowanie Forex:Pierwsza wartość (1,1000) to cena Bid. Określa ona cenę, którą broker zapłaci sprzedającemu za walutę bazową.
  Druga wartość (1,1003) to Ask – cena, po której broker sprzedaje walutę bazową.
  Cena Bid jest zawsze niższa niż cena Ask.
 4. Spread - różnica między ceną kupna (Bid) a sprzedaży (Ask). Spread stanowi koszt transakcji Forex.
 5. Lot - jednostka miary. Trading na rynku Forex odbywa się w lotach – standardowych (100,000 jednostek), mini (10,000 jednostek), mikro (1,000 jednostek) i nano (100 jednostek).
 6. Dźwignia finansowa - mechanizm, który można porównać do pożyczki oferowanej przez brokerów detalicznych, która pozwala inwestorom na handel z wykorzystaniem dużo wyższego kapitału niż posiadają. Przykładowo, dysponując kapitałem w wysokości €1000 i mając dźwignię 30:1, można otworzyć pozycję o wartości €30 000. Handel z użyciem dźwigni (tzw. lewarowanie) to z jednej strony szansa na większe zyski, z drugiej – ryzyko bardzo dotkliwej straty, która może znacząco przewyższać kapitał zainwestowany w daną transakcję.
 7. Depozyt zabezpieczający (margin) - kwota kapitału wymagana do otwarcia pozycji lewarowanej na rynku. W przykładzie powyżej (dźwignia), €1000 to depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia lewarowanej pozycji o wartości €30 000.
 8. Poziom depozytu zabezpieczającego (margin level) - stosunek kapitału własnego do wykorzystanego depozytu zabezpieczającego. Im wyższy poziom depozytu zabezpieczającego, tym w lepszej kondycji jest dane konto i odwrotnie.
 9. Pozycja handlowa – otwarcie pozycji i jej ekspozycja na rynek definiowane są jako zajmowanie pozycji. Często można spotkać się też z określeniami jak „otwarcie pozycji” czy „sprzedaż pozycji”.

Dive into Forex trading risk-free with our no-cost demo account! 

 Główni uczestnicy rynku Forex

Main Forex Market Participants

 • Największe banki - Największe banki znajdują się na samym szczycie drabiny rynku Forex. Uczestniczą one w tak zwanym rynku międzybankowym, który jest globalną siecią wykorzystywaną przez banki do przeprowadzania między sobą dużych transakcji Forex.
 • Korporacje międzynarodowe - Duże międzynarodowe firmy są zazwyczaj uczestnikami praktycznymi, przeprowadzającymi transakcje ułatwiające prowadzenie działalności. Firmy tego typu realizują transakcje za pośrednictwem dużych banków.
 • Banki centralne - Banki centralne są wpływowymi uczestnikami rynku Forex. Mają za zadanie zapewniać stabilność lokalnej waluty i utrzymywać zagraniczne rezerwy walutowe. Banki centralne mogą uczestniczyć w rynkach Forex bezpośrednio, kupując lub sprzedając waluty, lub pośrednio – dostosowując swoje stopy procentowe, stopy rezerwy obowiązkowej, prowadząc operacje otwartego rynku i stosując inne narzędzia, które wpłyną na podaż pieniądza.

Niektóre z banków centralnych mających wpływ na globalne rynki Forex:

 1. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed),
 2. Europejski Bank Centralny (EBC)
 3. Bank Anglii (BOE)
 4. Bank Japonii (BOJ)
 5. Bank Kanady (BOC)
 6. Bank Rezerw Australii (RBA)
 7. Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ)
 • Spekulanci - Spekulanci kupują i sprzedają waluty z zamiarem osiągnięcia zysków. Spekulanci wykorzystują wahania kursów walut, aby szukać lukratywnych okazji. Są wielcy spekulanci, tacy jak fundusze hedgingowe, i mali spekulanci, tacy jak handlowcy detaliczni, tacy jak ty. Handlowcy detaliczni, zwani również inwestorami indywidualnymi, handlują na rynku Forex na swoim koncie osobistym, a nie w imieniu organizacji lub instytucji. Tego typu uczestnicy rynku walutowego zazwyczaj handlują na rynku Forex z dwóch głównych powodów – handlu spekulacyjnego mającego na celu osiągnięcie zysków lub zabezpieczenie ryzyka walutowego, na które są narażeni na innych rynkach.

Różne rynki walutowe

Inwestorzy detaliczni i instytucjonalni mogą uczestniczyć w rynkach Forex na różne sposoby:

 • Rynki kasowe - Rynek spot to rynek pozagiełdowy (OTC), na którym obie strony zgadzają się na wymianę jednej waluty na inną po aktualnym kursie rynkowym. Handlując na rynku Forex z AvaTrade, możesz handlować kontraktami CFD (Contract for Difference) w oparciu o rynek spot. Kontrakt CFD definiuje ilość i cenę, po której zostanie zawarta transakcja.
 • Rynek terminowy - Rynek terminowy Forex (Forward Market) jest również rynkiem pozagiełdowym, który umożliwia dwóm prywatnym stronom uzgodnienie wymiany walut w przyszłym terminie i po z góry określonej cenie. Spekulacyjni inwestorzy detaliczni nie handlują na rynku terminowym.
 • Rynek kontraktów terminowych - Rynek Forex kontraktów futures jest scentralizowany (nie OTC) i jest przedmiotem obrotu na giełdach takich jak CME (Chicago Mercantile Exchange). Pozwala na kupno i sprzedaż standardowych kontraktów Forex, które zostaną dostarczone w przyszłości i po z góry określonej cenie. Inwestorzy detaliczni nie handlują na rynku kontraktów futures.
 • Opcje walutowe - Opcje odnoszą się do kontraktu, który pozwala kupującemu nabyć lub sprzedać aktywa bazowe (w tym przypadku waluty). Opcje różnią się od kontraktów futures, ponieważ ich posiadacz nie jest zobowiązany do kupna i sprzedaży składnika aktywów. Musi jednak wykonać swoją opcję przed datą wygaśnięcia.

Co wpływa na rynki Forex?

Tak jak na każdym rynku, na ceny na rynkach Forex mają wpływ siły podaży i popytu. Oto niektóre z czynników, które mogą determinować rynki Forex:

 • Banki centralne - działania banków centralnych mają znaczący wpływ na kursy walut. Wydarzenia takie jak podwyżki lub obniżki stóp procentowych, luzowanie ilościowe i zacieśnianie polityki pieniężnej mogą mieć wpływ na wartości na rynkach Forex.
 • Wiadomości gospodarcze - komunikaty stanowiące główne przyczyny znaczących ruchów cen na rynku Forex, to m.in. aktualizacje banku centralnego, dane dotyczące zatrudnienia, inflacja, dane CPI (Consumer Price Index), GDP (Gross Domestic Product – PKB), dane produkcyjne i inne. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z bezpłatnego kalendarza ekonomicznego AvaTrade, gdzie zebraliśmy daty aktualizacji wszystkich wymienionych danych.
 • Sentyment rynkowy - nastroje rynkowe to miara tego, jak większość uczestników rynku go ocenia. W danym momencie może być on byczy (rosnący), niedźwiedzi (spadający) lub neutralny.

Traders and investors closely monitor these factors and use various technical and fundamental analysis tools to make informed trading decisions.

Czy warto handlować na rynku Forex

Plusy

 • Wysoka płynność - Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, co czyni go wysoce płynnym. Oznacza to, że możesz w prosty sposób kupować i sprzedawać, a także handlować z niskimi spreadami.
 • Całodobowe działanie - okazji do handlu na rynku Forex można szukać przez całą dobę, zaczynając od sesji azjatyckiej, która rozpoczyna się w niedzielę wieczorem, aż do piątkowego zamknięcia w późnych godzinach nocnych w Nowym Jorku.
 • Dźwignia finansowa – możesz otwierać znacznie większe pozycje niż te, na które pozwala Ci posiadany kapitał. Niestety, dźwignia wiąże się z poważnym ryzykiem, o którym w szczegółach piszemy w sekcji poświęconej wadom Forex.
 • Zdecentralizowany rynek - żaden pojedynczy podmiot nie jest w stanie kontrolować ogromnych globalnych rynków Forex.
 • Niskie koszty transakcyjne – na rynku Forex płacisz tylko spread – bez dodatkowych prowizji, takich jak opłaty maklerskie lub inne obciążenia.

Wady

 • Ryzyko związane z dźwignią - dźwignia finansowa działa w dwie strony. Może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty płynące z transakcji. AvaTrade oferuje elastyczne opcje dźwigni finansowej dopasowane do Twojego profilu ryzyka oraz ochronę przed ujemnym saldem, aby zmniejszyć ryzyko i możliwe straty. Maksymalna dźwignia na najpopularniejszych parach walutowych wynosi 30:1, a dla osoby posiadającej status klienta doświadczonego 100:1.
 • Ryzyko rynkowe - rynki Forex mogą być czasami bardzo niestabilne. Charakteryzują się wówczas dużymi ruchami cen, zwłaszcza jeśli dojdzie do poważnego kryzysu takiego jak wybuch wojny czy krach na rynkach finansowych. W AvaTrade znajdziesz usługę AvaProtect. To innowacyjna funkcja zarządzania ryzykiem, która pomoże ochronić się przed stratami do 1 miliona USD.

Czy warto handlować na rynku Forex

Plusy

 • Wysoka płynność - Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, co czyni go wysoce płynnym. Oznacza to, że możesz w prosty sposób kupować i sprzedawać, a także handlować z niskimi spreadami.
 • Całodobowe działanie - okazji do handlu na rynku Forex można szukać przez całą dobę, zaczynając od sesji azjatyckiej, która rozpoczyna się w niedzielę wieczorem, aż do piątkowego zamknięcia w późnych godzinach nocnych w Nowym Jorku.
 • Dźwignia finansowa - możesz otwierać znacznie większe pozycje niż te, na które pozwala Ci posiadany kapitał. Niestety, dźwignia wiąże się z poważnym ryzykiem, o którym w szczegółach piszemy w sekcji poświęconej wadom Forex.
 • Zdecentralizowany rynek - żaden pojedynczy podmiot nie jest w stanie kontrolować ogromnych globalnych rynków Forex.
 • Niskie koszty transakcyjne – na rynku Forex płacisz tylko spread – bez dodatkowych prowizji, takich jak opłaty maklerskie lub inne obciążenia.
 • Simplicity - Buy, sell, hedge, or implement any trading strategy of your choice.

Wady

 • Ryzyko związane z dźwignią - dźwignia finansowa działa w dwie strony. Może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty płynące z transakcji. AvaTrade oferuje elastyczne opcje dźwigni finansowej dopasowane do Twojego profilu ryzyka oraz ochronę przed ujemnym saldem, aby zmniejszyć ryzyko i możliwe straty. Maksymalna dźwignia na najpopularniejszych parach walutowych wynosi 30:1, a dla osoby posiadającej status klienta doświadczonego 100:1.
 • Ryzyko rynkowe - rynki Forex mogą być czasami bardzo niestabilne. Charakteryzują się wówczas dużymi ruchami cen, zwłaszcza jeśli dojdzie do poważnego kryzysu takiego jak wybuch wojny czy krach na rynkach finansowych. W AvaTrade znajdziesz usługę AvaProtect. To innowacyjna funkcja zarządzania ryzykiem, która pomoże ochronić się przed stratami do 1 miliona USD.

Czy warto handlować na rynku Forex z AvaTrade

Rejestrując się w AvaTrade, możesz liczyć na następujące korzyści:

 • Edukacja inwestorów -AvaTrade oferuje bezpłatny dostęp do platformy AvaTrade School, gdzie znajdą artykuły, materiały wideo, e-booki, webinary, analizy rynkowe oraz wypowiedzi ekspertów branżowych.
 • Łatwe w użyciu platformy transakcyjne -dzięki AvaTrade zyskujesz dostęp do wielu popularnych platform transakcyjnych. Z wielu z nich możesz korzystać także na urządzeniach mobilnych.
 • Wielokrotnie nagradzana pomoc techniczna -oferujemy nieustanną pomoc specjalistów z różnych krajów, operujących w wielu różnych językach. Możesz się z nimi skontaktować się za pośrednictwem czatu na żywo, poczty e-mail lub telefonu.
 • Bezpieczeństwo i regulacje -AvaTrade poświęca się najwyższym poziomom bezpieczeństwa i regulacji. Jesteśmy licencjonowani i regulowani przez wiele międzynarodowych organów finansowych, w tym Central Bank of Ireland, ASIC i FSA.
 • Innowacyjne narzędzia handlowe -dzięki AvaTrade zyskujesz dostęp do najnowszych technologii i narzędzi, takich jak zaawansowane wykresy, social trading i handel algorytmiczny.
 • Konkurencyjne ceny i przejrzyste opłaty -nasze wysoce konkurencyjne spready i przejrzyste struktury opłat utrzymują koszty transakcyjne na niskim poziomie, umożliwiając lepszy zwrot z inwestycji.
 • Narzędzia do zarządzania ryzykiem -pomagamy zmniejszyć (choć nie wyeliminować całkowicie!) ryzyko i zwiększyć potencjale zyski dzięki naszym narzędziom do zarządzania ryzykiem, takim jak zlecenia stop loss, ochrona przed ujemnym saldem, alerty dotyczące depozytu zabezpieczającego i nasze autorskie narzędzie do zarządzania ryzykiem, czyli AvaProtect.

Chcesz rozpocząć handel na rynku Forex, ale obawiasz się strat ze względu na brak doświadczenia?  Otwórz konto demo AvaTrade i przetestuj tam swoje strategie – to nic nie kosztuje!

chatbot