Obrót Ripple

ripple

Co to jest Ripple?

Kryptowaluta Ripple to otwarty system płatniczy w wersji beta. Jej celem jest umożliwienie użytkownikom wyzwolenie się z zależności od instytucji finansowych, takich jak banki, wystawcy kart kredytowych i inne sieci narzucające opłaty i powodujące opóźnienia. Pod względem wielkości rynku i kapitalizacji Ripple jest trzecią największą kryptowalutą po Bitcoinie i Ethereum.
Ogólna wartość kryptowaluty Ripple jest liczona w miliardach dolarów. Ripple zostało utworzone jako cyfrowa sieć płatnicza do obsługi transakcji w czasie rzeczywistym i jest także głównym właścicielem Ripple XRP, waluty cyfrowej, której wartość od początku 2017 r. wzrosła już 40-krotnie.
Aby uniknąć nieporozumień, na określenie sieci używamy nazwy Ripple, a na określenie waluty – XPR. Częstotliwość emisji nowych jednostek waluty do system wpływa na jej cenę. Łącznie istnieje 100 mld XRP, a Ripple jest właścicielem ok. 60% z nich. Patrząc na powyższą wycenę, wartość waluty przewyższa wartość kilku amerykańskich start-upów technologicznych razem wziętych. XRP ma właściciela większościowego, którym jest jedna spółka.
Ripple stale inwestuje w swoją sieć i nawiązuje współpracę z globalnymi firmami i instytucjami finansowymi. Banki, które uruchomiły obsługę Ripple, obejmują BBVA, SEB, Start One Credit Union i Cambridge Global Payments. Ponieważ rynek i sieć wciąż się rozwijają, Ripple ma potencjał do dalszego wzrostu wartości.

Zalety obrotu Ripple z AvaTrade

Obrót Ripple z AvaTrade oferuje korzyści, jakich nie oferują typowe giełdy kryptowalut, takie jak:

  • Sprzedaż krótka, czyli „zajmowanie pozycji krótkiej” – sprzedaż krótka akcji lub waluty opiera się na przekonaniu, że jej wartość pójdzie w dół. Oznacza to, że sprzedajesz instrument, nie posiadając go. Jest to wyraz nadziei, że jego cena spadnie i będziesz mógł odkupić go po niższej cenie i zarobić na transakcji.
  • Wysoka dźwignia finansowa finansowa – narzędzie umożliwiające inwestorowi obracanie znacznie większymi kwotami niż gdyby prowadził obrót z wykorzystaniem wyłącznie własnych środków. Innymi słowy, jest to podwyżka udzielana inwestorowi przez brokera. Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, ale może również zwiększyć straty.
  • Obrót zautomatyzowany, zwany także obrotem automatycznym, wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do wdrażania strategii kupna i sprzedaży. Tego rodzaju systemy mogą być programowane tak, aby umożliwić komputerom monitorowanie rynku i sprzedaży.

Prowadząc obrót za pośrednictwem AvaTrade, spekulujesz na bazie zmian kursu waluty cyfrowej bez fizycznego kupowania samej waluty.

Model Ripple

Według strony internetowej Ripple, ich koncepcja jest „podstawową technologią infrastrukturalną”.
Idea Ripple narodziła się w 2004 r., a jej twórcą był Ryan Fugger z Vancouver w Kanadzie. W ciągu kolejnych dziesięciu lat opracowywano walutę cyfrową, a w 2014 r. różne duże banki zaczęły wykorzystywać Ripple i sieci płatnicze. Z ich punktu widzenia zalety systemu Ripple obejmują rozproszone księgi główne, cenę i bezpieczeństwo. Oferują one Ripple jako alternatywę dla „przelewu” lub opcję „systemu rozliczeń”.
Spółką stojącą za Ripple jest OpenCoin. Na Ripple składają się dwa odrębne podmioty – jednym z nich jest sieć płatnicza, a drugim faktyczna waluta w sieci płatniczej. Główną ideą Ripple jest współpraca z różnymi systemami płatniczymi na całym świecie w oparciu o zdecentralizowany system cyfrowy.
Ripple pozwala przedsiębiorstwom na zawieranie transakcji w ciągu 3-5 sekund. Płatności są przetwarzane i odbierane automatycznie, i są nieodwracalne. Wiele różnych instytucji na całym świecie nawiązało współpracę z Ripple i zaczęło wykorzystywać ich system.
Pod wieloma względami Bitcoin i Ripple są do siebie podobne. Tak jak w przypadku Bitcoina, liczba jednostek Ripple, jakie mogą zostać wydobyte, jest ograniczona. Obie waluty mogą być przenoszone pomiędzy użytkownikami i obie są wyposażone w cyfrowe klucze bezpieczeństwa zapobiegające zawieraniu fałszywych transakcji. Dane płatnicze w księdze głównej mają charakter prywatny, jednak dane transakcji są publicznie dostępne.
Ripple podkreśla, że czas transakcji jest krótszy niż w przypadku Bitcoina, ponieważ potwierdzenia transakcji przechodzą przez sieć bardzo szybko. Nie trzeba czekać na potwierdzenie bloku, co znacznie przyspiesza cały proces.

Różnice pomiędzy Bitcoinem a Ripple

Podobieństwa:

  • Obie kryptowaluty są walutami open source – ich właścicielem nie jest jedna osoba lub spółka
  • W obu przypadkach transakcje mogą być anonimowe i bezpłatne przez Internet

Różnice:

  • Ripple charakteryzuje się szybszym przetwarzaniem transakcji i większą efektywnością energetyczną niż Bitcoin
  • Ripple jest zdecentralizowaną siecią transakcyjną posiadającą walutę cyfrową, Bitcoin jest zdecentralizowaną walutą cyfrową
  • Liczba Bitcoinów jest ograniczona i rośnie powoli
  • Liczba XPR (Ripple) jest określona i wynosi 100 mld

Główna różnica:
Bitcoin chce zmienić środek płatniczy, Ripple chce zmienić metodę płatności.

Maksymalna łączna wielkość pozycji na Ethereum wynosi 1.000 ETHEREUM (10 LOTÓW); szczegóły w
zakładce Warunki i opłaty.