Co to jest kontrakt CFD?

kontrakt CFD

Co to jest kontrakt CFD?

Kontrakty różnic kursowych (CFD) są wyspecjalizowanymi i popularnymi instrumentami pochodnymi z rynku pozagiełdowego, które pozwalają Ci na inwestowanie w kursy cenowe aktywów kontraktów terminowych indeksów, towarów, akcji i funduszy ETF (Exchange Traded Fund) bez posiadania instrumentu bazowego lub nabywania jakichkolwiek praw lub obligacji wobec instrumentu bazowego. Główną korzyścią płynącą z handlu na CFD jest elastyczność w inwestowaniu w ruchy cen bez rzeczywistego kupowania lub sprzedawania aktywów finansowych. Cena CFD w AVA pochodzi z instrumentu bazowego. Możesz inwestować na CFD, jeżeli sądzisz, że cena instrumentu finansowego najprawdopodobniej umocni się lub spadnie. Twój zysk lub strata w handlu internetowym CFD jest ustalona poprzez obliczenie różnicy między ceną w której kupujesz i ceną w której sprzedajesz.

Jakie są zalety kontraktów CFD?

  • Brak prowizji – nie posiadasz instrumentu bazowego i nie nabywasz żadnych praw lub zobowiązań w związku z instrumentem bazowym. Jest to kontrakt między klientem a AVA.
  • Inwestowanie z zastosowaniem dźwigni finansowej – Potrzebujesz znacznie mniej kapitału, aby otworzyć transakcję w porównaniu do posiadania instrumentu bazowego. Dźwignia oczywiście może działać w dwojaki sposób, zarówno znacząco zwiększając Twoje zyski, jak i straty.
  • Wymagana marża początkowa i marża utrzymująca są takie same.
  • Dla wielu krajów kontrakty CFD są wyłączone z opłaty skarbowej (to zależy od Twoich indywidualnych okoliczności oraz jurysdykcji i może się zmieniać)
  • Możliwość inwestowania na wachlarzu instrumentów z tej samej platformy inwestycyjnej.