Czym są kontrakty CFD?

Odkryj możliwości, jakie oferuje handel kontraktami CFD.
Sprawdź, jak obrócić różnice w cenach aktywów na swoją korzyść.Co to jest kontrakt CFD?

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to specjalistyczne i popularne pozagiełdowe finansowe produkty pochodne, które umożliwiają spekulowanie ruchem cen instrumentów finansowych, takich jak indeksowe kontrakty futures, towarowe kontrakty futures, kryptowaluty, akcje i tytuły uczestnictwa funduszy ETF.

Umożliwiają one klientom swobodne prowadzenie obrotu bez faktycznego posiadania instrumentu bazowego i bez nabywania praw lub zaciągania zobowiązań w odniesieniu do instrumentu bazowego. Główną korzyścią obrotu kontraktami CFD jest elastyczność spekulowania ruchami cen bez faktycznego kupowania lub sprzedawania fizycznego instrumentu.

Cena kontraktów CFD oferowanych przez AvaTrade pochodzi od instrumentu bazowego. Możesz zawierać transakcje na kontraktach CFD, jeśli uważasz, że cena instrumentu finansowego może wzrosnąć (umocnić się) lub spaść (osłabnąć). Twój zysk lub strata w internetowym obrocie CFD zależy od różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży.

Metody obrotu kontraktami CFD

Istnieje wiele różnych strategii, jakie często wykorzystuje się do obrotu kontraktami CFD, które są zrozumiałe nawet dla najbardziej nieumiejętnych inwestorów. Podejmowane decyzje obejmują wiele różnych metod transakcyjnych, a najpopularniejsze z nich to pozycja długa vs. pozycja krótka.

Pozycja długa

O pozycji długiej w obrocie kontraktami CFD mówimy wtedy, gdy inwestor kupuje instrument. Będzie to oznaczało, że wartość instrumentu wzrośnie w okresie obowiązywania kontraktu.

Obrót długoterminowy, który jest bardziej przewidywalny, umożliwia inwestorom reagowanie na mniejsze ruchy cen na rynku. Terminy transakcji wynoszą zwykle od miesiąca do ponad roku.

Pozycja krótka

O pozycji krótkiej mówimy wtedy, gdy inwestor przeczuwa spadek wartości instrumentu i wybiera „sprzedaż” z zamiarem odkupienia kontraktu w późniejszym terminie.

Przykładowo, inwestor przewiduje, że w okresie obowiązywania kontraktu cena instrumentu pójdzie w dół. Jeśli jego przewidywania okażą się nieprawidłowe i cena instrumentu zacznie rosnąć, otwarta transakcja wygeneruje stratę w wysokości różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia kontraktu w danym czasie. Sytuacja wygląda odwrotnie, gdy otwarta transakcja wskazuje na spadek wartości instrumentu.

Pozycje krótkie pozwalają na generowanie zysków w krótkich terminach, nawet z jednominutowych ruchów cen. Korzyścią obrotu krótkoterminowego jest ograniczenie kosztów finansowych.

InterTrader

Fortunne medium oferujące niedatowane kontrakty i instrumenty futures, do którego można stosować krótkoterminowe i długoterminowe strategie obrotu CFD.

CFD Trading Avenues

Inwestorzy na AvaTrade mogą korzystać z najszerszej oferty towarów, akcji i indeksów w porównaniu z większością brokerów.

 • MetaTrader 4 – na komputery stacjonarne, tablety i urządzenia mobilne
 • Obracaj głównymi amerykańskimi, europejskimi i azjatyckimi indeksami akcyjnymi
 • Zajmuj pozycje długie lub krótkie – w zależności od Twoim przewidywań
 • Korzystaj z dźwigni finansowej w wysokości do do obrotu indeksami
 • Zawieraj transakcje „w drodze” z naszą nową aplikacją AvaTradeGO

Jakie są korzyści z obrotu kontraktami CFD?

 • Brak opłat giełdowych – Nie jesteś właścicielem instrumentu bazowego i nie nabywasz żadnych praw ani nie zaciągasz żadnych zobowiązań w odniesieniu do instrumentu bazowego. Jest to umowa pomiędzy klientem a AvaTrade.
 • Obrót z dźwignią finansową – Potrzebujesz znacznie mniej kapitału, aby otworzyć pozycję, w porównaniu do posiadania instrumentu bazowego. Oczywiście dźwignia finansowa to miecz obosieczny – może znacząco zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.
 • Brak opłaty skarbowej - W wielu przypadkach kontrakty CFD nie podlegają opłacie skarbowej (zależy to od jurysdykcji i indywidualnej sytuacji, i może ulec zmianie).
 • Inwestycja wielomodułowa - Możliwość obrotu szeregiem instrumentów na tej samej platformie transakcyjnej.
 • Obrót na rynkach wzrostowych i spadkowych – Otwieraj pozycje długie lub krótkie zgodnie z warunkami rynkowymi i obraną strategią.
 • Kontrakty CFD nie wygasają – Ogólna idea jest taka, że po wzroście generalnie następuje spadek; możemy mówić o stałym cyklu rynkowym.
 • Potencjał zabezpieczający – Bufor dla Twoich transakcji – jeśli transakcja nie zmierza w zamierzonym kierunku, możesz otworzyć ekwiwalentną pozycję w przeciwnym kierunku.

chatbot