Regulacje

Licencjonowana i regulowana firma inwestycyjna

AvaTrade specjalizuje się w internetowym obrocie walutami, akcjami i kontraktami CFD na towary, jednostkami uczestnictwa funduszy ETF, obligacjami i indeksami. Grupa posiada licencje i podlega nadzorowi w wielu krajach; z tego względu jej klienci mogą być spokojni, wiedząc, że prowadzą obrót za pośrednictwem rzetelnego brokera o ugruntowanej pozycji na rynku. AvaTrade podlega rygorystycznym wymogom regulacyjnym, w tym dotyczącym sposobu postępowania z aktywami klientów, bezpieczeństwa środków klientów i sprawozdawczości finansowej. Grupa posiada licencje i podlega nadzorowi na następujących obszarach:

Unia Europejska

AVA Trade EU Ltd jest zarejestrowana w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. (Nr referencyjny: C53877). AVA Trade EU Ltd jest licencjonowaną spółką inwestycyjną działającą zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Dyrektywa MiFID zapewnia zharmonizowane ramy regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zwiększa ona efektywność i transparentność finansową oraz oferuje większą ochronę konsumentów usług finansowych.

Adres siedziby:
AvaTrade
Dockline
Mayor Street
Dublin 1, D01 K8N7
Ireland

DT Direct Investment Hub Ltd. podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( Nr 347/17). DT Direct Investment Hub Ltd. jest licencjonowaną spółką inwestycyjną działającą zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Dyrektywa MiFID zapewnia zharmonizowane ramy regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. MiFID zwiększa efektywność i transparentność finansową oraz oferuje większą ochronę konsumentów usług finansowych.

Adres siedziby:
74 Archiepiskopou Makariou C’
Amaranton Court
2nd Floor
Mesa Geitonia
Limassol
Cyprus

Oddział w Polsce

AVA Trade EU Ltd prowadzi Oddział w Polsce na podstawie upoważnienia AvaTrade EU, które zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/en/ENTITIES#693023)

OAdresy biur:
Ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
Poland

Australia

Ava Capital Markets Australia Pty Ltd posiada licencję w Australii wydaną przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) (Nr licencji: 406684). ASIC jest australijskim organem regulacyjnym właściwym dla spółek, rynków i usług finansowych, odpowiedzialnym za uczciwość i transparentność rynków finansowych. Australijska licencja i nadzór mają zastosowanie wyłącznie do rezydentów australijskich (PRZEWODNIK REGULACYJNY ASIC 227)

Adres siedziby:
Ava Capital Markets Pty Ltd C/O WeWork
Ground Floor, 320 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia

International (B.V.I)

Ava Trade Markets Ltd jest spółką świadczącą usługi finansowe, zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i posiadającą pełną licencję oraz podlegającą pełnemu nadzorowi Komisji ds. Usług Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych (No. SIBA/L/13/1049) . Usług Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych jest jedynym organem regulacyjnym na Terytorium odpowiedzialnym za udzielanie spółkom lub osobom zezwoleń i licencji na świadczenie usług finansowych.

Adres siedziby:
Kingston Chambers,
PO Box 173,
Road Town, Tortola British Virgin Islands
BVI

Japonia

Ava Trade Japan K.K. posiada licencję i podlega nadzorowi Agencji ds. Usług Finansowych (Nr licencji: 1662) oraz Japońskiego Stowarzyszenia Finansowego ds. Kontraktów Futures (Nr licencji: 1574).

Adres siedziby:
Ava Trade Japan K.K.
Minatoku Akasaka 2-18-1
Akasaka Hillside Building (4th Floor)
Tokyo
Japan

RPA

Według stanu na 2016 r., AvaTrade działa na rynku południowoafrykańskim pod nazwą „Ava Capital Markets Pty Ltd”. Spółka podlega nadzorowi Południowoafrykańskiego Urzędu Nadzoru nad Sektorem Finansowym (FSCA No.45984).

Adresy biur:
No. 70 Grayston Drive
2nd Floor
Sandton, Johannesburg
South Africa
2196

Bliski Wschód

AVA Trade Middle East Ltd podlega nadzorowi Urzędu ds. Usług Finansowych Rynku Globalnego Abu Dhabi (No.190018).

Urząd ds. Usług Finansowych Rynku Globalnego ADGM został utworzony w celu promowania progresywnego środowiska usług finansowych oraz utrzymania integralności całego centrum finansowego poprzez zarządzanie potencjalną ekspozycją na ryzyko i niepożądane wpływy.

Polityki FSRA oraz zasady i regulacje ADGM, które zostały oparte na międzynarodowo uznanych standardach i są z nimi zgodne, zapewniają pewność funkcjonowania podmiotów finansowych,  prosperowanie uczestników rynku w środowisku równych szans oraz ochronę najlepszych interesów inwestorów.

Izrael

ATrade Ltd podlega nadzorowi Izraelskiego Urzędu Papierów Wartościowych w Izraelu ( Nr 514666577). ). Izraelski Urząd Papierów Wartościowych jest krajowym organem regulacyjnym ds. papierów wartościowych w Izraelu i odpowiada za regulacje i nadzór nad działalnością instytucji finansowych.

Adres siedziby:
Arieh Shenkar St 9
Herzliya, 4672509
Israel