Licencjonowana i regulowana firma inwestycyjna

AvaTrade specjalizuje się w internetowym obrocie walutami, akcjami i kontraktami CFD na towary, jednostkami uczestnictwa funduszy ETF, obligacjami i indeksami. Grupa posiada licencje i podlega nadzorowi w wielu krajach; z tego względu jej klienci mogą być spokojni, wiedząc, że prowadzą obrót za pośrednictwem rzetelnego brokera o ugruntowanej pozycji na rynku. AvaTrade podlega rygorystycznym wymogom regulacyjnym, w tym dotyczącym sposobu postępowania z aktywami klientów, bezpieczeństwa środków klientów i sprawozdawczości finansowej. Grupa posiada licencje i podlega nadzorowi na następujących obszarach:

Unia Europejska

AVA Trade EU Ltd jest zarejestrowana w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. (Nr referencyjny: C53877). AVA Trade EU Ltd jest licencjonowaną spółką inwestycyjną działającą zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Dyrektywa MiFID zapewnia zharmonizowane ramy regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zwiększa ona efektywność i transparentność finansową oraz oferuje większą ochronę konsumentów usług finansowych.

Adres siedziby:
AvaTrade Financial Centre
Five Lamps Place
Amiens St, Mountjoy
Dublin
D01 A7V2
Ireland

Australia

Ava Capital Markets Australia Pty Ltd posiada licencję w Australii wydaną przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) (Nr licencji: 406684). ASIC jest australijskim organem regulacyjnym właściwym dla spółek, rynków i usług finansowych, odpowiedzialnym za uczciwość i transparentność rynków finansowych. Australijska licencja i nadzór mają zastosowanie wyłącznie do rezydentów australijskich (PRZEWODNIK REGULACYJNY ASIC 227)

Adres siedziby:
AvaTrade Capital Markets Australia Pty Ltd.
Level 13
2 park street
Sydney NSW 2000
Australia

International (B.V.I)

Ava Trade Ltd jest spółką świadczącą usługi finansowe, zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i posiadającą pełną licencję oraz podlegającą pełnemu nadzorowi Komisji ds. Usług Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych . Usług Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych jest jedynym organem regulacyjnym na Terytorium odpowiedzialnym za udzielanie spółkom lub osobom zezwoleń i licencji na świadczenie usług finansowych.

Adres siedziby:
Euro American Trust Building
PO Box 3483
Road Town, Tortola
BVI

Japonia

Ava Trade Japan K.K. posiada licencję i podlega nadzorowi Agencji ds. Usług Finansowych (Nr licencji: 1662) oraz Japońskiego Stowarzyszenia Finansowego ds. Kontraktów Futures (Nr licencji: 1574).

Adres siedziby:
Ava Trade Japan K.K.
Minatoku Akasaka 2-18-1
Akasaka Hillside Building (4th Floor)
Tokyo
Japan

RPA

Według stanu na 2016 r., AvaTrade działa na rynku południowoafrykańskim pod nazwą „Ava Capital Markets Pty Ltd”. Spółka podlega nadzorowi Południowoafrykańskiego Urzędu Nadzoru nad Sektorem Finansowym (FSCA No.45984).

Adresy biur:
No. 70 Grayston Drive
2nd Floor
Sandton, Johannesburg
South Africa
2196