Obrót z dźwignią finansową

Leverage trading guide

Co to jest obrót z dźwignią finansową?

Obrót z dźwignią finansową, zwany także obrotem na bazie depozytu zabezpieczającego, oznacza system umożliwiający inwestorowi otwieranie pozycji znacznie przewyższających jego własny kapitał. Wystarczy, że inwestor zainwestuje tylko określony procent wartości pozycji, na który wpływa wiele czynników i który różni się w zależności od instrumentu, brokera i platformy. Obrót z dźwignią finansową jest popularny wśród inwestorów i brokerów, i obecnie jest powszechnie stosowanym systemem obrotu. Wyrażenie „dźwignia finansowa” zazwyczaj odnosi się do stosunku wartości pozycji i wymaganej inwestycji, a „depozyt zabezpieczający” oznacza wymagany procent pozycji.

Dlaczego warto prowadzić obrót z dźwignią finansową?

Obrót z dźwignią finansową oferuje kilka korzyści, dzięki którym stał się powszechnie stosowanym narzędziem w świecie obrotu.

  • Minimalizuje kapitał, jaki inwestor musi zainwestować. Zamiast płacić pełną cenę za instrument, inwestor może zapłacić niewielką jej część. Przykładowo, jeżeli wartość pozycji w chwili otwarcia wynosi 3.000 $, zamiast wpłacać całą kwotę, inwestor może zastosować dźwignię finansową w wysokości 400:1, co oznacza, że na każde 400 $ rzeczywistej wartości będzie musiał zainwestować 1 $ swojego kapitału. Oznacza, to że do otwarcia pozycji potrzebna będzie kwota 7,50 $.
  • Niektóre instrumenty są stosunkowo tanie, dzięki czemu niemal każdy inwestor może nimi obracać. Jednakże, istnieją również instrumenty uznawane za bardziej prestiżowe, które z uwagi na częstotliwość transakcji i inne czynniki są bardziej kosztowne. Zamiast inwestować duże kwoty, aby uczestniczyć w rynku, można skorzystać z dźwigni finansowej i zarabiać na zmianach cen takich prestiżowych instrumentów.
  • Chociaż obrót z dźwignią finansową (obrót na bazie depozytu zabezpieczającego) angażuje mniej kapitału, co może stanowić dużą zaletę dla wielu inwestorów, wiąże się także z ryzykiem. Choć można zarobić znacznie więcej niż kwota początkowej inwestycji, straty mogą ulec zwiększeniu w tej samej skali. Ważne, aby śledzić otwarte pozycje i stosować zlecenia stop loss i inne zlecenia rynkowe, aby zapobiegać dużym stratom.

Przykład transakcji z dźwignią finansową

Cena jednej uncji trojańskiej złota wynosi np. 1327 $. Inwestor przewiduje, że cena pójdzie w górę, i zamierza otworzyć dużą pozycję kupna na 10 jednostek. Łączna cena pozycji wyniesie 13.270 $, co nie tylko jest dużą kwotą do zaryzykowania, ale też wielu inwestorów nie dysponuje takimi środkami do obrotu. Z oferowaną przez AvaTrade dźwignią finansową w wysokości 200:1 lub depozytem zabezpieczającym w wysokości 0,50%, wymagana kwota będzie istotnie niższa. Oznacza to, że za każde 200 $ wartości pozycji, inwestor musi zainwestować tylko 1 $ ze swojego rachunku, co przekłada się na kwotę 66,35 $.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Aby korzystać z dźwigni finansowej, trzeba posiadać na rachunku środki wystarczające do pokrycia ewentualnych strat. Każdy broker ma inne wymagania, a AvaTrade wymaga aby inwestor posiadał w swoim kapitale własnym co najmniej 10% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego w przypadku rachunków MetaTrader 4 i AvaTradeAct. W przypadku rachunków AvaOptions, minimalny wymogów wynosi 25%.
Powróćmy do powyższego przykładu. Początkowa wartość pozycji wynosi 13.270 $. W przypadku rachunków MetaTrader 4 i AvaTradeAct, stosując dźwignię finansową, inwestor zainwestował 66,35 $ ze swojego kapitału i jeśli posiada 10% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego, tj. 6,64 $, w kapitale własnym, jego pozycje pozostaną otwarte. W przypadku rachunków AvaOptions, stosując dźwignię finansową, inwestor zainwestował 265,40 $ ze swojego kapitału i jeśli wartość likwidacyjna netto utrzymuje się powyżej 25% wymaganego depozytu zabezpieczającego, tj. 66,35 $, jego pozycje pozostaną otwarte.
Jeśli jednak inwestor poniesie straty i jego kapitał własny spadnie poniżej 10% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego w przypadku rachunków MetaTrader 4 i AvaTradeAct lub 25% w przypadku rachunku AvaOptions, broker zamknie pozycje klienta, co nosi nazwę „wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego” (margin call). Na AvaTradeAct i AvaOptions wszystkie pozycje klienta zostaną zamknięte, podczas gdy MetaTrader 4 najpierw zamknie największą stratną pozycję, po czym będzie kontynuować zamykanie pozycji dopóki poziom kapitału własnego nie powróci do ponad 10% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego.

Obrót z dźwignią finansową z AvaTrade

AvaTrade oferuje wiele instrumentów z różną dźwignią finansową, która może się różnić w zależności od platformy wybranej przez inwestora. Na AvaTrade możesz korzystać z dźwigni finansowej w wysokości do 200:1 lub 400:1 na MetaTrader 4. Większość par walutowych ma najwyższą dźwignię, niektóre metale takie jak złoto – 200:1, ropa crude – 100:1, a inne metale takie jak srebro i platyna – 50:1. Ważne, aby upewnić się jaka dźwignia finansowa obowiązuje na danej platformie przez zawarciem transakcji. Aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, zawsze należy się upewnić, że kapitał własny na rachunku jest wystarczający do niezakłóconego kontynuowania obrotu.