Zlecenia Limit i Stop

Zlecenia Limit i Stop stosuje się na otwartych pozycjach, ustalając cenę zamknięcia pozycji w celu uzyskania zysku lub zatrzymania rosnącej otwartej pozycji.

Zlecenia Limit

Zlecenia Limit dotyczą otwartej pozycji, która ma zostać zamknięta jeśli kurs osiągnie daną wartość, zapewniając inwestorowi zachowanie zysku. Są również znane pod nazwą zlecenia „take profit”.

Limit & Stop Orders

Zlecenia Stop Loss

Zlecenia stop loss dotyczą otwartej pozycji, która ma zostać zamknięta, jeśli kurs osiągnie poziom gorszy od aktualnej ceny rynkowej. Celem tego zlecenia jest ustalenie akceptowalnej granicy strat na danej inwestycji.

Zlecenia Trailing Stop

Zlecenia Trailing Stop dotyczą otwartych pozycji. Ten typ zlecenia pozwala inwestorowi ustalić stały margines ceny Stop Loss od aktualnej ceny rynkowej. Inaczej mówiąc, jeśli kurs zmienia się na korzyść otwartej pozycji, kurs zamknięcia również się zmieni, utrzymując taki sam margines między kursem zamknięcia (Stop Loss) a ceną rynkową.

Limit & Stop Orders

Jak korzystać ze zleceń Limit i Stop?

Zlecenia Limit
Istnieje kilka sposobów by uruchomić zlecenia Limit na otwartej pozycji.

  1. Kliknij prawym przyciskiem na wybraną pozycję w oknie Otwarte pozycje. Wybierz Limit i określ swoje preferencje.
  2. Znajdź odpowiednią pozycję i kliknij kolumnę Limit. Następnie określ swoje preferencje.
  3. W zakładce inwestycje wybierz Limit. Kliknij wybraną pozycję w oknie Otwórz Zlecenie Limit, a następnie określ swoje preferencje.

Zlecenia Stop Order i Trailing Stop

Istnieje kilka sposobów by uruchomić zlecenia Stop i Trailing na otwartej pozycji.

  1. Kliknij prawym przyciskiem na wybraną pozycję w oknie Otwarte pozycje. Wybierz kurs Stop lub Trailing Stop i określ swoje preferencje.
  2. Znajdź odpowiednią pozycję i kliknij kolumnę Stop lub Trailing Stop. Następnie określ swoje preferencje.
  3. W zakładce inwestycje wybierz Stop. Kliknij wybraną pozycję w oknie Otwórz Zlecenie Stop, a następnie określ swoje preferencje dla zlecenia Stop lub Trailing Stop.

Ustalanie punktów Stop i Limit zleceń rynkowych i zleceń wejściowych
Otwierając zlecenie rynkowe lub wejściowe, możesz z góry ustalić poziom Limit, Stop i Trailing Stop.

Gdzie mogę przeglądać moje zlecenia?

Twoje zlecenie pojawi się w dwóch miejscach:

  1. W oknie Zlecenia.
  2. W oknie Otwarte pozycje, w rzędzie odpowiadającym pozycji, na którą otworzono zlecenie i w odpowiedniej kolumnie.

Uwaga:

  • AVA gwarantuje, że wszystkie zlecenia Limit zostaną zrealizowane zgodnie z ustalonym kursem, a nie lepszym kursem.
  • AVA nie gwarantuje realizacji zleceń Stop Losses i Trailing Stop. W przypadku nagłych zmian na rynku, aktualna cena instrumentu może przełamać kurs Stop Loss lub Trailing Loss ustalony przez klienta, a zlecenie zostanie zrealizowane po kolejnym kursie