Zamówienia rynkowe

Zamówienie rynkowe to zlecenie natychmiastowego otwarcia pozycji, a co za tym idzie kupna lub sprzedaży danego instrumentu po cenie aktualnie oferowanej przez rynek.

Market Orders

Okienko zamówienia rynkowego na kupno dolarów amerykańskich (USD)/sprzedaż dolarów hongkońskich (HKD)

Jak korzystać z zamówień rynkowych?

Jeśli chcesz kupić instrument po kursie sprzedaży (Ask), zapoznaj się z Tabelą kursów na platformie transakcyjnej, znajdź wybrany instrument i kliknij na kurs sprzedaży/Kupuj. Otworzy się okno zamówienia rynkowego. Wybierz ilość instrumentu i kliknij OK. Twoje zamówienia zostanie natychmiast zrealizowane zgodnie z aktualnym kursem. Natomiast jeśli chcesz sprzedać instrument, kliknij kurs kupna(Bid)/Sprzedaj widoczny w Tabeli kursów i określ preferencje Twojej pozycji.

Gdzie mogę przeglądać swoje zamówienia?

Zamówienia rynkowe są realizowane natychmiast i powodują otwarcie pozycji. Możesz je więc przeglądać w oknie Otwarte pozycje na platformie transakcyjnej.