Zlecenie OCO („jedno anuluje drugie”) – Jedno zlecenie, dwa rezultaty

W życiu bywa tak, że możesz mieć tylko jedną z dwóch rzeczy, nie możesz mieć ich obu jednocześnie. Pogoda może być albo słoneczna, albo pochmurna i deszczowa. Nie może być i taka, i taka. A teraz przypuśćmy, że masz 20 $. Decydujesz się wydać je na parasol, jeśli pada deszcz, albo na okulary przeciwsłoneczne, jeśli świeci słońce. Jesteś przygotowany na dwa możliwe scenariusze, ale spełni się tylko jeden z nich. Jeśli na dworze świeci słońce, kupujesz okulary przeciwsłoneczne, ale nie kupujesz parasola, i vice versa.

Jeśli odniesiemy tę analogię do rynków finansowych, możesz lepiej zrozumieć, na czym polega zlecenie OCO („jedno anuluje drugie”).

W przypadku tego zlecenia transakcyjnego inwestor opracowuje plan działania na wypadek wzrostu lub spadku wartości instrumentu, którym obraca.

Czym jest zlecenie OCO („jedno anuluje drugie”)?

Upraszczając, zlecenie OCO jest dokładnie tym, na co wskazuje jego nazwa. To wydawana przez inwestora dyspozycja automatycznego zatrzymania jednego zlecenia rynkowego w przypadku wcześniejszego osiągnięcia celu przez drugie zlecenie. Zazwyczaj, tymi zleceniami są Stop Loss i Take Profit.

One Cancels Orders

Zlecenie OCO jest parą zleceń warunkowych. Jeśli jedno zostanie zrealizowane, drugie z nich zostaje automatycznie anulowane. Zlecenia podwójne (zazwyczaj Stop i Limit) są dostępne na większości platform transakcyjnych działających „w chmurze”. Kiedy transakcja osiągnie cenę Stop lub Limit i zlecenie zostanie zrealizowane, powiązane z nim zlecenie zostanie automatycznie anulowane.

Dlaczego inwestor miałby złożyć zlecenie OCO?

Wielu inwestorów wykorzystuje zlecenia OCO do minimalizowania ryzyka podczas otwierania pozycji.

One Cancels Orders

Jednakże, najczęstszą przyczyną stosowania zleceń OCO jest to, iż stanowią one dobrą strategię wyjścia. Przykładowo, jeśli masz otwartą pozycję na instrumencie, którego cena Twoim zdaniem spadnie, możesz wykorzystać zlecenie OCO do osiągnięcia zysku, jeśli jednak pójdzie w górę, w ramach tego samego zlecenia. Możesz także sprzedać instrument, jeśli cena spadnie do z góry określonego poziomu. W zależności od tego, co nastąpi wcześniej, odnośne zlecenie zostanie zrealizowane.

One Cancels Orders

Przykład zlecenia OCO

Jeśli zatem kurs akcji Tesli wynosi 100 $, a Ty uważasz, że producent pojazdów elektrycznych jest tonącym okrętem, możesz ustawić tradycyjne zlecenie Stop Loss, aby sprzedać akcje po kursie 99 $ i ograniczyć swoje straty. Jednakże, składając zlecenie OCO, możesz ustawić je na sprzedaż po kursie 99 $ i jednocześnie na sprzedaż po kursie 101 $. W tym drugim scenariuszu osiągnąłbyś zysk. Chociaż w pierwszym scenariuszu poniósłbyś stratę, przynajmniej Twoje zlecenie OCO dało Ci szansę uzyskania zysku ze spadkowych akcji. W zależności od tego, który z dwóch scenariuszy ziści się jako pierwszy, z takim rezultatem zlecenie zostanie zamknięte.

One Cancels Orders

Take Profit a Stop Loss

Jednakże, nawet jeśli instrument, którym obracasz, nie znajduje się w trendzie spadkowym, wielu inwestorów wykorzystuje zlecenia OCO w tym samym celu. Robią to z powodu możliwości obstawienia dwóch różnych rezultatów. Jednym z nich jest osiągnięcie zysku w przypadku wzrostu wartości instrumentu. Mówimy wówczas o zleceniu „Take Profit”. Jednocześnie zlecenie może posłużyć do ograniczenia ryzyka w przypadku spadku ceny. Mówimy wówczas o zleceniu „Stop Loss”.

Innym scenariuszem, w jakim inwestor może skorzystać ze zlecenia OCO, jest kupno instrumentu w przypadku osiągnięcia z góry określonego poziomu cenowego w przyszłości oraz sprzedaż instrumentu w przypadku osiągnięcia przez ten sam instrument z góry określonego poziomu cenowego w przyszłości. Każdy z dwóch potencjalnych rezultatów można ustawić za jednym kliknięciem za pomocą zlecenia OCO. Ta strategia jest często stosowana w przypadku akcji o większej zmienności kursu, gdzie wahania poziomów cenowych bywają bardziej dramatyczne.

Podsumowanie

Kiedy jedno zlecenie zostaje zrealizowane, drugie zostaje automatycznie anulowane. To naprawdę takie proste. Niestety, jak wspomnieliśmy wcześniej, pogoda nie może być jednocześnie słoneczna i pochmurna. Jeśli jednak zastosujesz zasady zlecenia OCO, możesz maksymalnie wykorzystać każdy z potencjalnych scenariuszy.

Chociaż rozsądni inwestorzy mają nadzieję, że wartość ich akcji wzrośnie, wdrażają plan na wypadek, gdyby tak się nie stało. Zazwyczaj tym planem jest zlecenie OCO.

Możesz korzystać ze zleceń OCO na platformach transakcyjnych AvaTrade. Zacznij obracać tysiącami instrumentów bazowych z wykorzystaniem szerokiego zakresu strategii optymalizacji, w tym… zleceń OCO.