Zlecenia OCO (One Cancels Others)

Jedno zlecenie anuluje pozostałe (OCO – One Cancels Others) jest zamówieniem składającym się z 2 zleceń wejściowych. Jeśli jedno z zamówień jest realizowane, drugie jest automatycznie anulowane, więc bez względu na zmiany w kursie, realizowane może być tylko jedno ze zleceń.

Jak korzystać z funkcji „jedno zlecenie anuluje pozostałe” (OCO)?

Ustawienia funkcji „jedno zlecenie anuluje pozostałe (OCO)”
Zlokalizuj wybrany instrument w Tabeli Kursów oraz odpowiednią kolumnę: kup lub sprzedaj. Kliknij prawym przyciskiem na instrument i wybierz zlecenie OCO.

One Cancels Orders
Zdefiniuj swoje preferencje w oknie zlecenie OCO.

Uruchamianie funkcji OCO na aktywnym zleceniu
W celu uruchomienia zlecenia OCO, zacznij od zlecenia wejściowego, które pojawi się w oknie ze zleceniami na Twojej platformie.

One Cancels Orders

Gdy wyświetli się pierwsze zlecenie, najedź myszką na rząd, w którym znajduje się Twoje zlecenie i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję OCO. W kolejnym etapie wybierz Określ nowe zlecenie.

One Cancels Orders

Pojawi się nowe okno oferujące otworzenie przeciwstawnego zlecenia do istniejącego (np. OCO do zlecenia wejściowego Limit Sell będzie zlecenie wejściowe Stop Sell).

One Cancels Orders

Po zakończeniu ustalania parametrów drugiego zlecenia, okno ze zleceniami wyświetli oba zlecenia, razem z numerem każdego z nich.