Azja i wszystkie kraje z basenu Oceanu Spokojnego stały się ważnym regionem gospodarczym. Jest tam zlokalizowana druga co do wielkości gospodarka świata (Chiny) , ale także wiele krajów rozwijających się gospodarczo.

Azja i kraje znad Pacyfiku stały się strefą zainteresowania inwestorów na rynkach Forex, Akcji i Towarów. Poniżej znajduje się lista wskaźników notowanych w tym rejonie.

Chiny

NAZWAOPISCZĘSTOTLIWOŚĆ
PKBWskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany kwartalnie i rocznie.Kwartalnie i rocznie
Produkcja PrzemysłowaIndeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
Sprzedaż detalicznaWyniki sprzedaży detalicznej to raport obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej.Miesięcznie
Indeks nastrojów biznesuMiernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego.Miesięcznie
Bilans handlu zagranicznegoWskaźnik podający wynik różnicy między eksportem a importem danego kraju.Kwartalnie

Japonia

NAZWAOPISCZĘSTOTLIWOŚĆ
Indeks zaufania konsumentówObrazuje ogólną sytuację ekonomiczną, dochody, zatrudnienie, planowane wydatki na dobra trwałe.Miesięcznie
PKBWskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany miesięcznie i kwartalnie.Miesięcznie i kwartalnie
InflacjaObrazuje poziom zmian wartości waluty zarówno miesięcznych, kwartalnych i rocznych.Kwartalnie

Australia

NAZWAOPISCZĘSTOTLIWOŚĆ
Indeks nastrojów biznesuMiernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego.Miesięcznie
PKBWskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany co miesiąc.Około 10 dnia miesiąca
ImportObrazuje ilość towarów importowanych do Australii.Miesięcznie
Oceń decyzjęPierwszy wtorek każdego miesiąca
Stopa bezrobociaIlość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej.Około 12 dnia miesiąca