Najwięcej wskaźników publikowanych jest dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to największa gospodarka świata. Dlatego też wskaźniki podane niżej są obserwowane przez inwestorów z całego świata.

NAZWAOPISDATA
Zatrudnienie w sektorze prywatnymzmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (z wyłączeniem instytucji rządowych i sektora rolniczego).Publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca.
Bilans handlu zagranicznego lub deficyt handlowyWskaźnik podający wynik różnicy między eksportem a importem danego kraju10 dnia każdego miesiąca o 8:30 czasu EST.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnychWskaźnik mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy.15 dnia każdego miesiąca o 8:30 rano czasu EST
ISM dla przemysłuWskaźnik ten obrazuje zmiany aktywności tego segmentu gospodarki USA.Publikowany co miesiąc w pierwszym dniu handlowym o 10:00 czasu EST.
Indeks Uniwersytetu MichiganIndeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości.Raport przygotowawczy jest publikowany 15 dnia każdego miesiąca. Raport ostateczny publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.
PKB (Produkt Krajowy Brutto)Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany kwartalnie i rocznie.Każdego miesiąca aktualizowane są dane kwartalne, które publikowane są na koniec miesiąca.
Zamówienia na dobra trwałego użytkuWskaźnik ten obrazuje, które dobra trwałego użytku są składane przez producentów natychmiast oraz w przyszłości.W zależności od sezonu.
Inflacja ProducenckaMierzy inflację na poziomie producentów, nie włączając w to usług.Około 15 dnia każdego miesiąca
Stopa Bezrobocia (%)Ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej.Pierwszy wtorek każdego miesiąca
Pozwolenia na budowę domówWskaźnik obrazujący ilość wydanych pozwoleń na budowę nowych domówTrzeci wtorek każdego miesiąca
Produkcja PrzemysłowaIndeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.Trzeci wtorek każdego miesiąca
Rozpoczęte budowy domówJeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA, obrazujący liczbę rozpoczętych budów w danym okresie.Około 17 dnia każdego miesiąca