Zlecenia wejściowe

Zlecenia wejściowe, zwane inaczej zleceniami oczekującymi, mają na celu otworzenie pozycji, czyli kupno lub sprzedaż instrumentu po z góry ustalonej cenie. W przypadku, gdy ceny rynkowe poruszają się w przeciwnym kierunku niż oczekiwano, zlecenie wejściowe może nie zostać zrealizowane. Gdy ceny osiągają ustalony poziom, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i jest natychmiast realizowane.ted immediately.

Zlecenie wejściowe Limit

Zlecenie wejściowe Limit na kupno jest zleceniem kupienia instrumentu po z góry ustalonej cenie, która jest niższa niż aktualna cena rynkowa; natomiast zlecenie wejściowe Limit na sprzedaż dotyczy sprzedaży instrumentu po wcześniej zdefiniowanej cenie, wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Entry orders
Entry orders

Zlecenie wejściowe Stop

Zlecenie wejściowe Stop na kupno jest zleceniem kupna instrumentu po z góry ustalonej cenie, która jest wyższa niż aktualna cena rynkowa; natomiast zlecenie wejściowe Stop na sprzedaż dotyczy sprzedaży instrumentu po wcześniej zdefiniowanej cenie, niższej niż aktualna cena rynkowa

W jaki sposób korzystać ze zleceń wejściowych?

Zlecenie wejściowe Limit:

Jeśli chcesz kupić instrument po niższym kursie niż aktualna cena rynkowa, zapoznaj się z Tabelą kursów na platformie transakcyjnej i znajdź wybrany instrument w kolumnie Kupuj. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Limit – Kupuj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie.
Jeśli chcesz kupić instrument po wyższej cenie niż aktualna cena rynkowa, znajdź wybrany instrument w kolumnie Sprzedaj w Tabeli kursów. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Limit – Sprzedaj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie.

Zlecenie wejściowe Stop:

Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem pozycji po wyższej cenie niż aktualna cena rynkowa, zapoznaj się z Tabelą kursów na platformie transakcyjnej i znajdź wybrany instrument w kolumnie Kupuj. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Stop – Kupuj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie. Jeśli chcesz kupić instrument po wyższej cenie niż aktualna cena rynkowa, znajdź wybrany instrument w kolumnie Sprzedaj w Tabeli kursów. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Stop – Sprzedaj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie.

Gdzie mogę przeglądać moje zlecenia?

Utworzone zlecenia możesz przeglądać w oknie Zlecenia, do momentu, gdy cena rynkowa będzie równa Twojej ustalonej cenie i zlecenie zostanie zrealizowane. Od tego momentu pozycja jest otwarta i widoczna w oknie Otwarte pozycje na platformie.

Uwaga:

  • AVA gwarantuje, że wszystkie zlecenia Limit zostaną zrealizowane zgodnie z ustalonym kursem, a lepszym kursem.
  • AVA nie gwarantuje realizacji zleceń Stop Losses i Trailing Stop. W przypadku nagłych zmian na rynku, aktualna cena instrumentu może przełamać kurs Stop Loss lub Trailing Loss ustalony przez klienta, a zlecenie zostanie zrealizowane po kolejnym kursie.