Płody rolne

trading agricultural commodities

Rynek płodów rolnych

Obrót płodami rolnymi toczy się od tysięcy lat, a rynek ten jest najstarszym rynkiem finansowym na świecie. Jednakże, ze względu na ścisłe powiązanie cen z warunkami pogodowymi, podażą i popytem oraz wieloma innymi czynnikami, na inwestorów zawsze czekają nowe okazje. W ostatnich 63 latach średnie zwroty na rynku płodów rolnych były istotnie wyższe niż globalna stopa inflacji. Warto wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przedmiocie obrotu.

Obrót płodami rolnymi z AvaTrade

Zdywersyfikuj swój portfel i odkryj potencjał zarobkowy zmiennego rynku płodów rolnych z AvaTrade.

Oferujemy obrót kontraktami futures na szereg towarów miękkich, w tym kukurydzę, soję, cukier, kawę i pszenicę – wszystkie z niskimi spreadami i wysoką dźwignią finansową.

  • Obrót głównymi towarami miękkimi z dźwignią finansową do
  • MetaTrader 4 i AvaTrade App – na komputery stacjonarne, tablety i urządzenia mobilne
  • Obrót z globalnie regulowanym brokerem Forex i CFD
  • Wielojęzyczna obsługa klienta – 24 godz. na dobę / 5 dni w tygodniu

Dlaczego warto obracać płodami rolnymi?

  1. Dźwignia finansowa – inwestorzy mogą lewarować swoje transakcje za ułamek faktycznej wartości kontraktu, ponieważ obrót kontraktami opiera się na depozycie zabezpieczającym
  2. Płynność – Oferują wysoką płynność, sprzedaż lub kupno kontraktów futures są niezwykle proste, a inwestorzy mogą z łatwością zlikwidować swoje pozycje, gdy jest to wymagane
  3. Całkowita transparentność – platforma transakcyjna pokazuje transparentne rzeczywiste ceny rynkowe
  4. Szeroki zasięg rynkowy – AvaTrade oferuje szereg płodów rolnych, dzięki czemu możesz wykorzystać swoje umiejętności transakcyjne i wiedzę na temat właściwych rynków i instrumentów

Płody rolne dostępne do obrotu

AvaTrade oferuje szereg kontraktów futures na płody rolne, którymi można obracać przez cały rok na naszych platformach do obrotu kontraktami CFD, tj. MetaTrader 4 i aplikacji mobilnej AvaTrade App.

Kukurydza – Stanowi jeden z najważniejszych rynków płodów rolnych ze względu na szerokie zastosowanie tego zboża. Jednostką miary jest buszel.

Soja – Rynek, który zyskał na znaczeniu w ostatnich latach wobec zmieniających się trendów żywieniowych. Jednostką miary jest buszel.

Pszenica – Ten kluczowy rynek płodów rolnych jest zdominowany przez Stany Zjednoczone. Jednostką miary jest buszel.

Kawa typu C – Pochodzi z Afryki, wyceniana w centach za funt. Jednostką miary jest funt (100).

Cukier nr 11 – Jeden z towarów miękkich o największym wolumenie obrotu, wyceniany w centach za funt (100).

Bawłena nr 2 – Historia bawełny wiąże się z amerykańskim południem, wyceniana w centach za funt (100).

Kakao – Uprawiane w zaledwie kilku krajach. Jednostką miary jest tona metryczna.

Giełdy płodów rolnych

Płody rolne są uznawane za największą klasę towarów, a obrót nimi odbywa się na krajowych i międzynarodowych giełdach towarowych. Wszystkie towary, w tym towary miękkie (kawa, cukier czy kakao), stanowią przedmiot obrotu na tego rodzaju giełdach:

Kukurydza, soja, pszenica – Chicago Board of Trade (CBOT)

Kawa typu C, cukier nr 11, pszenica nr 2, kakao – Intercontinental Exchange (ICE)

Sprawdź najbardziej aktualne ceny i informacje na temat wszystkich płodów rolnych w naszej ofercie w naszym Indeksie instrumentów finansowych.

Bliższe informacje na temat sposobu obliczania odsetek overnight i rolowania kontraktów CFD na płody rolne przez AvaTrade znajdziesz tutaj.

Obrót towarami twardymi z AvaTrade

Inwestorzy zainteresowani obrotem także tzw. towarami twardymi powinni poczytać o obrocie kontraktami CFD na złoto i inne metale szlachetne, a także ropę crude i produkty energetyczne.