Edytor wskaźnika użytkownika

Klienci mogą tworzyć nowe wskaźniki podczas handlu.


Wystarczy:


A) Zalogować się do AvaTrader

B) Przejść do wykresu użytkownika

C) A następnie do edytora wskaźnika.


Ten rozdział opisuje szczegółowo, jak korzystać z edytora wskaźnika użytkownika do tworzenia własnych wskaźników technicznych, które można wykorzystać w zestawieniach:


1. Wstęp/ Ogólne Informacje/ Program
2. Edytor Interfejsu Użytkownika
3. Tworzenie Wskaźnika: Opis procedur
4. Wymagania proceduralne
5. Opcjonalne procedury
6. Automatyczne systemy transakcyjne
7. Dodatkowe możliwości
8. Inne funkcje
9. Możliwe błędy