Mirror Trader

Elastyczny handel automatyczny z AvaTrade
Mirror Trader oferuje jedną z najbardziej kompletnych i elastycznych platform inwestycyjnych na rynku, która umożliwia kopiowanie strategii setek doświadczonych inwestorów – nazywanych dostarczycielami strategii – z całego świata.

Dlaczego warto inwestować z Mirror Trader?

 • Kopiuj inwestycje doświadczonych inwestorów
 • NOWOŚĆ! – Kopiuj strategie typu premium tworzone przez wiodące fundusze hedgingowe.
 • Przeglądaj bogate portfolio dostarczycieli strategii i sprawdzaj ich wyniki
 • Śledź liczne wykresy na żywo i wskaźniki, które pomogą Ci przeprowadzić kompletną analizę techniczną

Korzystanie z Mirror Trader z AvaTrade

Zaloguj się do Mirror Trader Przy logowaniu użyj swoich danych do RZECZYWISTEGO konta AvaTrader.
Otwórz konto rzeczywiste Nie masz jeszcze konta rzeczywistego w AvaTrade?
Bezpieczne konto demo Wypróbuj nasze bezpieczne konto demo do platformy Mirror Trader

Najważniejsze właściwości Mirror Trader

Kopiowanie strategii ekspertów z Mirror Trader

Mirror Trader to algorytmiczny system inwestycyjny analizujący rynek w oparciu o różnorodne wskaźniki, oscylatory, trendy i analizę techniczną. Twórcy tych algorytmów są starannie wybierani przez zespół Mirror Trader, a ich strategie przechodzą żmudny proces weryfikacyjny, dzięki czemu są sprawdzone i efektywne. Kontrola nie kończy się w momencie zaakceptowania strategii i dodania ich do platformy. Zespół Mirror Trader zapewnia najwyższy poziom jakości algorytmów oraz kontrolę całego procesu inwestowania, w związku z czym nieustannie monitoruje wyniki poszczególnych strategii.

Nowość! Algorytmiczne strategie funduszy hedgingowych

Nowe algorytmiczne strategie funduszy hedgingowych oferowane na platformie Mirror Trader, są nowością w świecie handlu automatycznego. Dzięki tej funkcji inwestorzy mają możliwość korzystania ze strategii najlepszych funduszy hedgingowych, zarządzających milionami dolarów. Dotychczas ich strategie były kierowane do bogatych klientów posiadających konta warte kilka milionów dolarów. Jednak wraz z wprowadzeniem nowej funkcji platformy również indywidualni inwestorzy mogą dołączyć do najlepszych i poznać nową jakość handlu automatycznego.

Kopiowanie sygnałów

Platforma Mirror Trader oferuje system „sygnałów na żywo”, które monitorują sygnały kupna i sprzedaży generowane przez dostarczycieli strategii. W ten sposób inwestorzy mogą kopiować poszczególną transakcję, a nie pełną strategię. Gdy tylko dostarczyciel strategii otworzy pozycję, pojawi się ona w zakładce Sygnały na żywo, a inwestorzy będą mieli możliwość jej skopiowania przez określony czas. Platforma zapewnia informacje, które pomagają inwestorom w podjęciu takiej decyzji. Razem z każdym wyświetlanym sygnałem dostępne są szczegóły dotyczące jego dostarczyciela, pary walutowej, czasu pozostałego do skopiowania sygnału oraz liczby inwestorów, którzy zdecydowali się skopiować tę transakcję. Inwestorzy mają również wgląd w pozostałe informacje na temat twórcy sygnału: wykresy wyników, pipsów, wynik T-score i łączną liczbę transakcji. Dane te dotyczą jego aktywności w ciągu ostatnich 30 dni.

Wybór metody inwestowania

Mirror Trader daje swoim użytkownikom pełną kontrolę nad inwestycjami. Platforma oferuje trzy tryby inwestowania, które można ze sobą łączyć w celu zmaksymalizowania potencjału systemu. Każdy użytkownik może wybrać swój preferowany tryb, lub łączyć handel automatyczny, pół-automatyczny i manualny.
Automatyczne kopiowanie
Tryb automatycznego kopiowania jest aktywowany jeśli inwestor zdecyduje się dodać strategię do swojego portfela. Ma również możliwość spersonalizowania strategii, wyboru maksymalnej liczby pozycji, które będą otwarte dla każdego sygnału danej strategii, wstrzymywania strategii oraz ustalania poziomów stop i limit dla pozycji otwieranych przez dostarczyciela strategii. Po dodaniu strategii, pozycje otwierane przez jej autora są automatycznie kopiowane na platformie użytkownika i widoczne w oknie otwartych pozycji.
Kopiowanie mieszane (pół-automatyczne)
Tryb kopiowania mieszanego umożliwia użytkownikom kopiowanie poszczególnych transakcji, a nie całej strategii. Na skopiowanie każdego sygnału użytkownik ma określony czas. Tak jak w przypadku automatycznego kopiowania, istnieje możliwość spersonalizowania transakcji, określenia jej wielkości oraz ustalenia poziomów stop i limit.
Inwestowanie manualne
Platforma Mirror Trader, oprócz automatycznego i mieszanego, oferuje również tryb handlu manualnego. Otworzenie pozycji w sposób manualny może przebiegać na jeden z 3 sposobów:
 1. Otwarcie pozycji z wykresu Kursy znajdującego się w prawej górnej części Wykresów na żywo.
 2. Otwarcie pozycji z paska Kursy w górnej części platformy.
 3. Otwarcie pozycji z zakładki Kursy w prawej części platformy.

Jak wybrać dostarczyciela strategii?

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zdrowy rozsądek i uważne sprawdzenie dostarczyciela sygnału jest potrzebne zarówno w przypadku handlu automatycznego jak i mieszanego. Aby ułatwić Ci to zadanie, Mirror Trader prezentuje pełny portfel dostarczycieli strategii oraz funkcję ich filtrowania, dzięki czemu szybko znajdziesz to, czego szukasz.
Karty Strategii
Zgodnie z założeniami regulacji i przejrzystości Mirror Trader, każdy dostarczyciel strategii prezentuje pełny portfel strategii, dzięki czemu użytkownicy mogą dokonywać rozsądnych i świadomych wyborów strategii. Klikając na dostarczyciela strategii w zakładce Strategie, użytkownik może przeglądać kartę strategii i uzyskać przydatne informacje o wynikach dostarczyciela tej strategii. Karta strategii zawiera historię transakcji, statystyki wyników, w tym wszystkie otwarte i zamknięte pozycje, wynik T-score, pipsy itd.
Filtrowanie strategii
W zakładce Strategie użytkownik znajdzie różne filtry, zdefiniowane lub gotowe do personalizacji, ułatwiające wybór strategii i a także dające możliwość dodania strategii do listy obserwowanych. Platforma oferuje 4 zdefiniowane filtry:
 1. Najczęściej wybierane – wyświetla strategie najczęściej kopiowane w ciągu ostatnich 30 dni.
 2. Najwyższy wynik T-score – wyświetla strategie według ich wyniku T-score – od najwyższego do najniższego.
 3. Najwięcej transakcji – wskazuje na strategie, według których przeprowadzono najwięcej rzeczywistych transakcji w ciągu ostatnich 30 dni.
 4. Największe saldo – porządkuje strategie na podstawie przypisanego największego salda.
 5. Pozycja na rynku – wyświetla strategie na podstawie rosnącego trendu i zysku w ciągu ostatnich 3 miesięcy (każdy miesiąc osobno) oraz niskiego DD.

Wykresy na żywo

Zakładka Wykresy na żywo znajduje się w samym sercu platformy Mirror Trader. Wewnątrz tej zakładki każdy użytkownik może otworzyć kilka wykresów i zdefiniować ich parametry: handlowany instrument, przedział czasowy i typ wykresu. Inwestorzy mają możliwość dodania wielu oscylatorów i obserwować nastroje wobec instrumentów np. liczbę użytkowników i dostawców strategii posiadających otwarte pozycje kupna lub sprzedaży na dany instrument. Wykresy można poszerzać lub minimalizować, a także powiększać.

Łatwy w obsłudze interface

Misją AvaTrade jest umożliwianie swoim klientom udanych inwestycji, dlatego oferujemy najbardziej zaawansowane i przyjazne w obsłudze platformy. Mirror Trader, platforma dostępna dla wszystkich klientów AvaTrade jest łatwa w obsłudze, szybka i prosta do opanowania, ponadto oferuje szkoleniowy tutorial, pomoc online i wsparcie techniczne.