Zlecenia wejściowe

Zlecenia wejściowe, zwane inaczej zleceniami oczekującymi, mają na celu otworzenie pozycji, czyli kupno lub sprzedaż instrumentu po z góry ustalonej cenie. W przypadku, gdy ceny rynkowe poruszają się w przeciwnym kierunku niż oczekiwano, zlecenie wejściowe może nie zostać zrealizowane. Gdy ceny osiągają ustalony poziom, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i jest natychmiast realizowane.

Zlecenie wejściowe Limit

Zlecenie wejściowe Limit na kupno jest zleceniem kupienia instrumentu po z góry ustalonej cenie, która jest niższa niż aktualna cena rynkowa; natomiast zlecenie wejściowe Limit na sprzedaż dotyczy sprzedaży instrumentu po wcześniej zdefiniowanej cenie, wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Okno przedstawiające zlecenie wejściowe Limit na sprzedaż dolarów amerykańskich (USD)/ kupno dolarów hongkońskich (HKD)

Zlecenie wejściowe Stop

Zlecenie wejściowe Stop na kupno jest zleceniem kupna instrumentu po z góry ustalonej cenie, która jest wyższa niż aktualna cena rynkowa; natomiast zlecenie wejściowe Stop na sprzedaż dotyczy sprzedaży instrumentu po wcześniej zdefiniowanej cenie, niższej niż aktualna cena rynkowa.

Okno przedstawiające zlecenie wejściowe Stop na kupno funtów brytyjskich (GBP)/ sprzedaż dolarów amerykańskich (USD).

W jaki sposób korzystać ze zleceń wejściowych?

Zlecenie wejściowe Limit:

Jeśli chcesz kupić instrument po niższym kursie niż aktualna cena rynkowa, zapoznaj się z Tabelą kursów na platformie transakcyjnej i znajdź wybrany instrument w kolumnie Kupuj. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Limit - Kupuj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie.
Jeśli chcesz kupić instrument po wyższej cenie niż aktualna cena rynkowa, znajdź wybrany instrument w kolumnie Sprzedaj w Tabeli kursów. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Limit - Sprzedaj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie.

Zlecenie wejściowe Stop:

Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem pozycji po wyższej cenie niż aktualna cena rynkowa, zapoznaj się z Tabelą kursów na platformie transakcyjnej i znajdź wybrany instrument w kolumnie Kupuj. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Stop - Kupuj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie. Jeśli chcesz kupić instrument po wyższej cenie niż aktualna cena rynkowa, znajdź wybrany instrument w kolumnie Sprzedaj w Tabeli kursów. Kliknij na niego prawym przyciskiem i wybierz z menu zlecenie wejściowe Stop - Sprzedaj. Określ swoje preferencje i zatwierdź zlecenie.

Gdzie mogę przeglądać moje zlecenia?

Utworzone zlecenia możesz przeglądać w oknie Zlecenia, do momentu, gdy cena rynkowa będzie równa Twojej ustalonej cenie i zlecenie zostanie zrealizowane. Od tego momentu pozycja jest otwarta i widoczna w oknie Otwarte pozycje na platformie.

Uwaga:

  • AVA gwarantuje, że wszystkie zlecenia Limit zostaną zrealizowane zgodnie z ustalonym kursem, a lepszym kursem.
  • AVA nie gwarantuje realizacji zleceń Stop Losses i Trailing Stop. W przypadku nagłych zmian na rynku, aktualna cena instrumentu może przełamać kurs Stop Loss lub Trailing Loss ustalony przez klienta, a zlecenie zostanie zrealizowane po kolejnym kursie.