Typy zleceń

Termin „zlecenie” dotyczy sposobu otwarcia lub zamknięcia transakcji. Istnieje wiele różnych rodzajów zleceń, jakie mogą być składane na rynku. Możesz zrealizować transakcję po aktualnej cenie rynkowej. Alternatywnie, możesz złożyć zlecenie warunkowe realizacji transakcji po przyszłej cenie rynkowej, wyższej lub niższej niż aktualna cena rynkowa.

Zlecenie natychmiastowego otwarcia pozycji kupna lub sprzedaży po aktualnym kursie rynkowym
Zlecenie zamknięcia pozycji po określonej cenie w celu kontrolowania zysków i strat
Zlecenie zostanie skierowane na rynek i pozycja zostanie otwarta, jeśli zostanie osiągnięta określona cena
Kombinacja dwóch zleceń – kiedy jedno z nich zostanie uruchomione, drugie zostanie automatycznie anulowane