Oświadczenie dotyczące Ujawnienia Ryzyka

INWESTYCJE WYSOKIEGO RYZYKA

Handlowanie na Forex/CFD i Opcjach na marży niesie wysokie ryzyko i może nie odpowiadać wszystkim inwestorom. Wysoki poziom dźwigni może zarówno działać na Twoją korzyść, jak i oddziaływać negatywnie. Zanim zdecydujesz się na handel jakimikolwiek produktami lewarowanymi w ten sposób, powinieneś ostrożnie rozważyć Twoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i akceptowalny poziom ryzyka. Istnieje możliwość, że mógłbyś odnieść stratę części lub wszystkich Twoich początkowych inwestycji, więc nie powinieneś inwestować pieniędzy na stratę których nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś być świadomym całego ryzyka zwiazanego z handlowaniem na marży i szukać porad u niezależnego doradcy finansowego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliości. Wszystkie konta są kontami lewarowanymi. Klient musi utrzymać odpowiednią wysokość marży, żeby podtrzymać swoje pozycje. Jeżeli poziom kapitału spadnie do 10%, nastąpi żądanie marży. Utrzymanie wystarczającego poziomu marży leży w kwestii inwestora.

Porady Rynkowe AVA

Wszystkie opinie, wiadomości, badania, analizy, wyceny i inne informacje zawarte na tej stronie są przedstawione jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. AVA nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, włączając w to, lecz bez ograniczenia, jakiejkolwiek straty zysków, które mogą płynąć pośrednio lub bezpośrednio z użycia lub polegania na tych informacjach.

Ryzyko Handlu Internetowego

Istnieje ryzyko związane z wykorzystywaniem internetowego systemu inwestycyjnego, w tym awarie sprzętu, oprogramowania i połączenia internetowego. AVA nie kontorluje siły sygnału, jego odbioru lub kierowania przez Internet, konfiguracji Twojego sprzętu lub solidności jego połączenia, nie możemy być odpowiedzialni za błędy komunikacyjne, zniekształcenia lub opóźnienia podczas inwestowania internetowego. AVA posługuje się systemami zapasowymi i planami awaryjnymi, aby zminimalizować możliwość awarii systemu i zapewnić możliwość inwestowania przez telefon.

Precyzyjność Informacji

Zawartość tej strony może zostać zmieniona w każdym momencie bez uprzedzenia i jest poświęcona jedynie wspomaganiu inwestorów w podejmowaniu samodzielnych decyzji inwestycyjnych. AVA dokonała wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji umieszczonych na stronie, jednakże nie gwarantuje ich dokładności i nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z jej zawartości lub Twojej niezdolności uzyskania do niej dostępu, a także za jakiekolwiek opóźnienia, błędy transmisji danych lub pokwitowań jakichkolwiek instrukcji i powiadomień wysyłanych przez stronę.

Dystrybucja

Ta strona nie jest przeznaczona do dystrybucji lub wykorzystywania przez osoby w krajach, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystywanie jest niezgodne z prawem regionalnym lub regulacjami. Żadne z usług i inwestycji przypisanych tej stronie nie są dostępne mieszkańcom wszystkich krajów, gdzie świadczenie takich usług i inwestycji jest niezgodne z prawem regionalnym lub regulacjami. W kwestii odwiedzających leży upewnienie się, że warunki tej strony i jej użytkowanie nie są sprzeczne z prawem regionalnym lub regulacjami pod które podlegają.

Ryzyko Rynkowe i Inwestowania Internetowego

Platforma inwestycyjnia udostępnia zaawansowane składanie zleceń i żądań ich śledzenia. AVA dokona wszelkich starań, aby wypełnić Twoją transakcję na wymaganej przez Ciebie cenie. Inwestowanie internetowe, mimo swojej wygody i wydajności, niekoniecznie zmniejsza ryzyko związane z handlem walutowym. Wszystkie wyceny i transakcje podlegają pod warunki użytkowania umowy z klientem udostępnionej na tej stronie.