Zasady i Warunki Bonusów

Regulamin przyznawania bonusu

 1. Premie odnoszą się do pierwszej wpłaty dokonanej w czasie trwania promocji przez nowego klienta serwisu AvaTrade.
 2. Bonusy są podane w tej samej walucie co złożenie.
 3. Premie nie dotyczą rachunków ze zmiennym spreadem.
 4. Premia zostanie zaksięgowana na rachunku po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów tożsamości.
 5. Rachunki prowadzone w jenach japońskich — premie są obliczane przy zastosowaniu oficjalnego kursu wymiany USD/JPY.
 6. Wypłata premii:
  1. Aby wypłacić premię, konieczne jest przesłanie dokumentów w celu weryfikacji rachunku.
  2. Aby wypłacić premię, konieczne jest zrealizowanie w ciągu 12 miesięcy transakcji o minimalnej wartości 10 000 instrumentów bazowych na każdy 1 USD premii. Jeżeli w wymaganym czasie nie zostaną zawarte transakcje o wymaganej wartości, premia zostanie anulowana i usunięta z rachunku.
 7. Klienci z następujących krajów nie kwalifikują się do premii: Iran, Wietnam, Pakistan, Bangladesz, Chiny, Indonezja, Makau i Hongkongu.